سلاح های ارسالی غرب به اوکراین

در بازار سیاه فروخته می شود!

تسلیحاتی که غرب و بویژه امریکا و انگلیس به اوکراین می فروشند در بازار سیاه به نازل ترین قیمت به فروش می رسد. این فروش بصورت قاچاق در کشورهای شرق اروپا انجام می شود.

یک مقام شهر “زاپوروژیای” اوکراین فاش کرد که مقام‌های نظامی اوکراین انواع سامانه‌های موشکی و تسلیحات ارسالی غرب به این کشور را در بازار سیاه و با قیمت‌های بسیار پایین‌ می فروشند. تمام تسلیحات با دلارهای قرضی به اوکراین فروخته و به این کشور منتقل شده است و اکنون اوکراین یکی از مقروض ترین کشورهای جهان به امریکا و اروپا شده است. معلوم نیست این بدهی در آینده چگونه پرداخت خواهد شد؟