داعش در اصل خود طالب است. داعشی در افغانستان وجود ندارد، زیر نام داعش بهره‌برداری از منابع اطلاعاتی، پولی، تبلیغاتی و سیاسی صورت گرفته و میگیرد

ریاست عمومی استخبارات طالبان اعلام کرد که این ریاست یک عضو فعال داعش را بازداشت کرده که می‌خواسته با جلیقه‌ انتحاری به یک مسجد اهل تشیع در کابل حمله کند.
این اولین بار نیست که طالبان زیر نام داعش، افسران حکومت پیشین، چهره‌های ضد طالبانی و هسته‌های مقاومت را بازداشت می‌کنند و برچسب داعش می‌زنند.
در گذشته نیز افسران حکومت پیشین، علاوه بر برچسب داعش، زیر نام دزد، اخلال‌گر نظم و آدم‌ ربا بازداشت و حتی در مواردی کشته شده و اجساد آن‌ها در محضر عام به نمایش گذاشته شده است.

طالبان با این کار در واقع در تلاش ایجاد رعب و وحشت در دل مردم، سرکوب رقبای داخلی خود زیر نام داعش و ایجاد راه‌های تفاهم با کشور‌های همسایه، منطقه و جهان هستند. اما این‌که این گروه با چنین ترفند استخباراتی و با چنین ظرافت و دقت‌بینی در پی چیست، شک و تردید‌هایی را به وجود آورده است. اگر دقت کنیم، با توجه با عملکرد طالبان در نحوه خاص مدیریتی، تردید‌ها بر‌انگیخته می‌شود که نباید از آن اغماض کرد و بدون توجه گذشت. در این مورد دو شک و شبهه وجود دارد که قابل بحث است.

اول: داعشی در افغانستان وجود ندارد و آن‌چه هست، زیر نام داعش بهره‌برداری از منابع اطلاعاتی، پولی و سیاسی است که هم نظام پیشین و هم رژیم طالبان از آن استفاده تبلیغاتی کرده و آن را به‌عنوان یک هیولای بزرگ نشان داده و می‌دهند.
داعش در اصل خود طالب است. وجه اشتراک فکری و ایدیولوژیک میان طالب و داعش بسیار، ولی تمایز عملکردی اندک‌ است.

طالبان می‌خواهند با این ترفند استخباراتی، توجه عام مردم را از نوع حکومت فاشیستی و مستبد‌شان منحرف سازند و به دنیا نشان دهند که در مبارزه بر ضد داعش جدی هستند. طالبان با این رویکرد نه‌تنها منافع اقتصادی و سیاسی را نصیب می‌شوند، بل زیر نام مبارزه با داعش، رقبای داخلی خود را محو کرده و خطر ناشی از آن‌ها را کم می‌سازند.

محمود منجم زاده