طالبان از یک هفته به این سو درست زمانی که گروهای مقاومت حملات‌شان را علیه این گروه افزایش دادند، شکنجه و کشتار افراد ملکی را شدت دادند.
طالبان امروز چهارشنبه ۲۰ ثور نیز دو جوان را در ولسوالی پل حصار اندراب، یک باشنده‌ای تخار را در ساحه روستای تگاب قوندوز درولسوالی ورسج تیرباران کردند.
باشنده‌های محل می‌گویند: طالبان چنان به شکنجه و اذیت مردم می‌پردازند که در بد‌ترین زمان حتا در دوران تجاوز قشون سرخ این گونه مردم مجازات، بی‌عزت و هتک حرمت نمی‌شد.
منابع محلی به کاویان می‌گویند: طالبان در ولسوالی ورسج برعلاوه شکنجه مردم، با چربال‌ها نیز کشاورزان و روستا نشنیان را بمبارد‌مان می‌کنند. در ولسوالی ده صلاح اندراب نیز این گروه به خانه یک فرمانده جبهه مقاومت داخل شده و پدرش را به شدت لت و کوب و کودکانش را به مرگ تهدید کرده است.
مردم می‌گویند: طالبان چنان بی‌همت و بزدل استند که حتا دربرخی روستاهای اندراب و ورسج کودکان زیر ده سال را به جرم این که اعضای خانواده‌های‌شان در جبهه مقاومت استند زندانی، شکنجه و حتا تیر باران کردند. درهمین حال گزارش‌ها از ولسوالی بهسود میدان وردگ می‌رسانند که کاروان کوچی‌ها یک بار دیگر علف چرهای مردم را غضب کرده و زنان و کودکان هزاره را شکنجه و به مرگ تهدید کردند.
شدت کشتار وشکنجه اقوام غیر پشتون به ویژه درشمال درحال انجام می‌شود که رهبران قومی که سالها به نام قوم خودشان را تغذیه کرده و ثروت‌های هنگفت به خود وخانواده‌های‌شان جمع کردند، دربرابر این نسل کشی خاموش بوده و حتا به مردم این مناطق تسلیت هم نگفتند.
صلاح الدین ربانی، عطامحمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، مارشال دوستم،بسم الله محمدی وخیلی‌های دیگر همزمان با سقوط کابل کشور را ترک کرده و چشم خود را به بروی جنایت‌های فیج طالبان بسته‌اند

کاویان – ۲۰ ثور.