امید امریکائی ها از بایدن سلب شده

“بایدن” که روز به روز گیج تر می شود قرار است از 20 تا 24 ماه می با کشورهای متحد اصلی آمریکا دیدار کند، از جمله کره جنوبی و ژاپن و در نشست سران کشورهای “آسه . آن” هم شرکت کرده و سخنرانی کند. این سفر و اجلاس و سخنرانی می خواهد نشان دهنده عزم امریکا و متحدان منطقه اش برای صف آرائی در مقابل چین باشد و این یعنی جنگی دیگر، در گوشه ای دیگر از جهان.

همزمان با این تحولات، نتایج یک نظرسنجی در امریکا منتشر شد. بموجب این نظرسنجی 63 درصد آمریکایی‌ها نمی‌خواهند بایدن برای دور دوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. 62 درصد آمریکایی ها فکر می کنند بایدن برای اداره کشور خیلی پیر است و 53 درصد آمریکایی ها به سلامت روان رئیس جمهور فعلی آمریکا شک

دارند. بحران حاد انرژی، تورم بی سابقه و سراشیبی اقتصاد آمریکا از دلائل این نظر سنجی ارزیابی شده است.

پیک نت