هشت صبح، کابل: وزارت امور داخله تأیید می‌کند که دو نیروی امنیتی شام امروز در شهر کابل ترور شده است.

طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله شام روز پنج‌شنبه، دوم دلو گفت که این افراد در ساحه کوتی سنگی، از مربوطات ناحیه پنجم شهر کابل کشته شده‌اند.

او در مورد نوعیت رویداد چیزی نگفته است.

با این حال آرین تصریح کرد که یک گروه برای بررسی این رویداد به ساحه رسیده است.

گفتنی است که در این اواخیر میزان ترور و حملات انفجاری به شکل بی‌سابقه اوج گرفته است.

شهریان کابل از افزایش ترورها و انفجار ماین‌ها ابراز نگرانی کرده و نهادهای امنیتی را به ناتوانی متهم می‌کنند.