سفربی فایده و خطرناک حنیف اتمر به عربستان

شبکه های اطلاعاتی ایران گزارش کرده اند که همزمان با سفر حنيف اتمر مشاور عالی شورای امنیت ملی افغانستان به عربستان سعودى، تعدادى از سران طالبان از پیشاور و كويته پاکستان راهى عربستان سعودی شدند.

 کانال اطلاعاتی چنین نوشته است:  منبع از شورای امنیت ملی (که نخواست نامی از وی برده شود) به خبرنگار افتخاری ما مستقر در ارگ ریاست جمهوری گفت که ظاهرا یک تفاهمنامه میان یکی از سران شورای کویته و دو نماینده طالبان با حنیف اتمر به امضا رسیده است که از محتوای آن هنوز اطلاعی در دست نیست.

حنیف اتمر در نخست با سران استخباراتی عربستان سعودی دیدار و ملاقات داشته و پس از امضای چندین تعهدنامه به آنان، به وی اجازه داده شد تا با ولیعهد این کشور دیدار کند.
این منبع افزود: سران استخباراتی عربستان از حنیف اتمر تعهد گرفته اند که آنان را در جریان تماس های سران اطلاعاتی انگلیس و ایران و کشورهای آسیای میانه با افغانستان قرار دهد.
گویا حنیف اتمر موظف شده است تا تمامی تحرکات انگلیس و ایران و کشورهای آسیای میانه در افغانستان را به سازمان استخباراتی عربستان اطلاع دهد.گزارشنامه افغانستان

++++++++++++++++++++++++++++++
صدراعظم پاکستان افاده داد که قلاده طالبان در دست ماست؛ خاطرجمع باشید!

شاهد خاقان عباسی نخست وزیر پاکستان به روز جمعه درجلسه مناسبتی از تعهد کشورش در تامین امنیت پروژه تاپی گفت. عباسی تصریح کرد که افغانستان همکاری به خوبی پاکستان نخواهد یافت که در تامین صلح و ثبات متعهد باشد.
وی گفت پاکستان از پروژه های اقتصادی و توسعه ای در افغانستان پشتیبانی می کند زیرا کامیابی، ترقی و امنیت افغانستان، امنیت و پیشرفت پاکستان است. وی افزوده است که تاپی باعث رشد افغانستان می شود و پاکستان نمی گذارد آسیبی به پروژه تاپی برسد.گزارش نامه افغانستان