!تهمت اشرف غنی به احکام الهی

آقای احمدزی می گوید ( پارچه ، پارچه شدن فرزندان ما امتحان الهی است و براساس فرامین إلهی باید به جای جنگ ، با صلح با آن ها پاسخ داد ) آقای احمدزی بسیار زیرکانه استشهادی ها ، انتحاری ها و انفجاری ها را تبریه می کند و خود را نیز از مسوولیت تامین امنیت مردم مبرا می داند و برای مردم افغانستان می گوید که این کار ها همه رضایت خداوند است و به آن باید تن داد.

اکنون بخوانید که خداوند چه می گوید. در قرآن شریف طبق تحقیقات محققین و مفسربن در حدود چهار صد آیه آمده است که به آن در دفاع از جان و مال مردم اشاره شده است از جمله در سوره بقرة آیه ۱۹۰ چنین آمده است (در راه خدا با کسانی که با شما می جنگند نبرد کنید …) و همچنین در آیه ۱۹۴ همین سوره آمده است (هرکس برشما تجاوز کند به مانند آن بر او تجاوز کنید …)

در همین یکی دو روز طالبان

در حدود پنجاه نفر سربازان و افسران پولیس را در ولایت های فراه ، هلمند و غزنی به شهادت رسانیدند ، پس باید با طالبان جواب داده نشود چون مشیت الهی بوده است ، گذشته از آن آقای احمدزی بعد از حمله تروریستی طالبان بالای دروازه وزارت داخله گفته بود که دگر طالبان شانس صلح را از دست داده است ، بازچه شد که در افکار ایشان تغییر ۱۸۰ درجه ای روخ داد ، و بار مسوولیت همه چیز را به خداوند واه گذاشت ، من نمی دانم که در برابر مردم درمانده و گیرمانده افغانستان چه کسی مسوولیت دارد.

حسن علی