گزارش‌ها می‌رسانند که این انفجار در سرک چهاردهم منطقۀ وزیر محمد اکبر خان در ناحیۀ پانزدهم شهر کابل رُخ داده است

یک انفجار پس از چاشت روز سه شنبه شهر کابل تکان داد

این انفجار در سرک چهاردهم منطقۀ وزیر محمد اکبر خان در ناحیۀ دهم شهر کابل رُخ داده است.

به گفتۀ وزارت صحت عامه، در این انفجار نزدیک به پنج تن جان باختند و نزدیک به ۲۰ تن دیگر زخم برداشته اند.

منابع می‌گویند که در این رویداد نزدیک به نُه تن جان باختند.

پس از این انفجار، محل این رویداد از سوی نیروهای امنیتی بسته شد.

این انفجار زمانی رُخ داد که شماری از کارمندان دولتی در حال رفت به خانه‌های شان بودند.

بیشتر قربانیان این رویداد غیرنظامیان استند

 

.