حلیمه صدف وکیل و فعال فرهنگی ولایت جوزجان:

 

خانم حلیمه صدف کریمی وکیل منتخب ولایت جوزجان در شورای ولایتی آن ولایت و اولین دختر خانمی است که شرکت ساختمانی

زیر نام ( شرکت ساختمانی زنان افغان ) را ایجاد نموده و رهبری میکند. خانم حلیمه یک تعداد دختران و زنان را درین شرکت ساختمانی به کار مصروف ساخته که کار نهایت شایسته است.

دوشیزه صدف در سال 1374 در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان در قریه مغل به یک خانواده روشن که پدرش شخصیت روحانی و مادرش بخاطر امرار معیشت به مثابه کارمند دولتی ایفای وظیفه می‌نماید پا به عرصه وجود می‌نهد.

حلیمه صدف از نو جوانی با قلم در میدان سیاست قدم گذاشت و به سازماندهی انجمن ( روشنگران فردا ) دست بکار شد که این خود یک ابتکار تازه ایست و توانست در جهت روشن ساختن هموطنان به ویژه دختران محروم کشور ما نقشی بسزایی را در خور توانش ایفا کند و فردا های بهتر را برای جوانان باعث شود .

صدف علیه خرافات از همان آغاز قرار گرفت و در روشن ساختن اطرافیان خویش نقش بسزایی ایفا کرد

موصوف در صنف شش به شعر گفتن و داستان نویسی قلم و کاغذ بدست گرفت که به شگوفایی ذهن و استعدادش کمک نمود و با عث گردید که اطرافیانش تشویق گردند که تا در زندگی به موفقیتهای دست یابند

مردم او را دوست دارند و از صداقتش تمجید بعمل می آورند که این امر باعث گردید که او رابعد از آنکه در سال 1394 فاکولته حقوق را در دانشگاه بلخ موفقانه تمام نمود به مثابه یک دختر شایسته به نمایندگی خویش به شورای ولایتی انتخاب نمایند.

نامبرده تا اکنون در نهاد های معتبر اجتماعی مثابه نماینده ی انسانهای روشن کار می‌کند و طرف پذیریش همفکران و مردم اطراف خویش نیز می باشد.

صدف سروده ها و داستانهای نویشته اش را گرد آورده به نیت چاپ اراسته است

موفقیت برایش آرزو می‌کنیم و امید واریم شایسته ترین مقام را در زندگی مفتخر شود

امان معاشر خبرنویس مجلۀ زن