وقتی انگریز از کاه کوه میسازد( انگلیس میتواند به سادگی به رویکرد های این چنینی دست
یازد. ). این در حالیست که متفکر اول ای در جهان وجود نداشت، اما متفکر دوم ( اشرف
غنی خان) توسط شبکه های اطلاعاتی غرب به رهبری ام آی سکس به ظهور رسید و پس از
آن این عروس خیمه شب بازی در یک سناریوی برنامه ریزی شده، به یکبارگی به ریاست
جمهوری منصوب شد. چه جالتر از همه این که در همایش های های بزرگی که به خاطر
دومین مرد متفکر بودنش راه اندازی میشد، خودش هم با خوشحالی و شور و شعف کف میزد.

ملاله یوسفزی که یک  دخت جوان و مستعد از صوبه سرحد پاکستان است، بر اساس همین
برنامه سازی ها ذریعه ی شبکه های اطلاعاتی غرب به رهبری انگریز؛ با یک تمثیل، گویا
حمله تروریستان به موصوف، ، ملاله را شهیر جهان ساختند. در آن وقت همه رسانه های
دیداری و شنیداری غرب در سرخط اخبار خود فقط از ملاله سخن میگفتند. پس ازان، حتا در
مکاتب کشور های غربی برایش سرود ساختند و شاگردان به شکل خور یا کورس در
گردهمایی هایی آن سرود ها را خواندند. شاگردان مکاتبی که نمی‌دانستند ملالی کی است و
در کدام کشور زاده شده است؟
 الان می‌توانیم به مدیریت و سلطه ی انگلیس بر آژیتاسیون یا میدیای جهانی پی ببریم.
ارچند میدانیم که اکنون جایزه های نوبل سیاسی شده است ( برای براک اوبامای جنگ افروز
که در دوران حاکمیت خویش با نیروهای جنگی بر چندین کشور حمله ور شد، ویران کرد و
خون ریخت؛ نیز جایزه صلح نوبل را تفویض کردند… چه شرمگنانه.
برای به شهرت رسانیدن هرچه بیشتر ملاله، او را در گردهمآیی ها و همایش های بین المللی
دعوت و برایش مقاله نوشتند. و در یک اقدام عجیب همان جایزه ی نوبل را برای ملاله هم
تفویض کردند.
چنین به نظر میرسد که ملاله یوسفزی در آینده ی نزدیک به حیث نخست وزیر بلامنازع در
پاکستان به قدرت رسانیده شود و ماموریت و نقش اصلی خویش را که به وی سپرده میشود ایفا
خواهد کرد.ن.
الان به نمایش تازه در سالون اوسکار مشاهده فرمایید که گوش های ملاله پاکستانی را با
گوشواره های ملکه ثریا خانم امان الله شاه مزین ساخته اند…!:

!:

ملاله یوسف‌زی با جواهرات ملکه ثریا در اسکار (عکس)

ملاله یوسف‌زی (پاکستانی) با جواهرات ملکه ثریا روی فرش مراسم مهم اسکار فخر فروخت و ظاهراً بر حال و احوال بانوان افغانستان ترحم نشان داد

ملاله یوسف‌زی (پاکستانی) با جواهرات ملکه ثریا
ملاله یوسف‌زی (پاکستانی) با جواهرات ملکه ثریا
ملاله یوسف‌زی (پاکستانی) با جواهرات ملکه ثریا
ملاله یوسف‌زی (پاکستانی) با جواهرات ملکه ثریا
ملاله یوسف‌زی (پاکستانی) با جواهرات ملکه ثریا

!: