غنائم جنگی روسیه به تهران می رود

باز تولید تسلیحات امریکائی

با مهندسی معکوس در ایران

این خبر که رسانه های امریکا با آن مانور می کنند، چه درست باشد و چه نادرست، هسته ای از واقعیت در آن نهفته است و آن مناسبات نظامی جمهوری اسلامی با روسیه و امکانات خارق العاده ایران در بازتولید مهندسی شده تسلیحات امریکائی است که به چنگش افتاده و یا می افتد. از جمله در مورد پهپادها که مدرن ترین و مرموز ترین آنها سه سال پیش در جنوب ایران سرنگون شد و بلافاصله به نهانخانه های تولید سلاح ایران انتقال یافت. حتی رسما فرمانده سپاه اعلام کرد که از روی این پهپاد ایران پهپادی با تکنیک برتر خواهد ساخت که ساخت و نمونه هائی از آن را در جنگ اوکراین شاهدیم.

بهرحال «سی.‌ان.‌ان» از قول چهار منبعی که نام آنها را اعلام نکرد گفت:

روسیه بخشی از تسلیحات و مهمات آمریکایی و کشورهای عضو ناتو را که در اوکراین به غنیمت گرفته شده بود به ایران فرستاده است و در آمریکا اعتقاد بر این است که ایران درصدد تولید تسلیحات غنیمتی از طریق مهندسی معکوس است. از جمله سامانه ضد تانک «جاولین» و سامانه ضد هوایی «استینگر» که توسط نیروهای روسیه در اوکراین به غنیمت گرفته شد و به ایران برای تولید با مهندسی معکوس فرستاده شد

راه توده.