پاپ:همه قدرت های بزرگ در اوکراین وارد جنگ شده اند

پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان در مصاحبه ای با روزنامه “لا ریپوبلیکا” گفته است:

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را مردی روشنفکر میدانم. من در دیدار با او با همان صراحتی صحبت کردم که در ملاء عام صحبت می کنم. وقتی از منافع سلطه طلبانه امپراتوری روسیه سخن می گوئیم نباید فراموش کنیم که امپراتوری هایی دیگری هم روی اوکراین متمرکز شده اند. در یکصد سال، جهان دو جنگ جهانی را دید و جنگ فعلی هم یک جنگ جهانی است. این جنگ به صورت تکه‌ تکه شروع شد و اکنون هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید که این جنگ جهانی نیست. همه قدرت‌های بزرگ درگیر آن شده اند. میدان نبرد، اوکراین است. همه در آنجا می‌جنگند. من خواستار پایان درگیری در اوکراین و آغاز مذاکرات صلح هستم.
پیک نت