در هند ماهی‌گیران کبوتری را پیدا کردند که دوربین و میکروچیپ به پایش وصل شده بود.
به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، نیمایا چاران ستی، سخنگوی پولیس محلی گفت: “یک کبوتر جاسوسی مشکوک با دوربین و چپ روی پایش در جاگاتسینگپور، اودیشا دستگیر شد.
گفته میشود روی بال های پرنده، متن به زبان ناشناخته ای نوشته شده بود. پوليس مظنون است که اين کبوتر برای جاسوسی استفاده شده است.
نیمایی چران ستی، “سخنگوی پلیس پارادیپ به نشریه “آنی” گفت: ما کبوتر را با تمام مدارک به کارشناس امنیت سایبری می فرستیم تا حقیقت را کشف کند.”
راهول، سرپرست پولیس جاگاتسینگ پور گفت که آنها همچنین “از آزمایشگاه لابراتوار دولتی برای بررسی این دستگاه ها درخواست کمک خواهند کرد.”
وی افزود: “همچنین برای اطلاع از آنچه نوشته شده (روی بال های پرنده) از کارشناسان کمک درخواست خواهد شد.
به گفته پیتامبار بهرا یکی از ماهیگیران که این پرنده را گرفته است، این کبوتر حدود ده روز پیش در یک کشتی باربری که حدود 35 کیلومتر دور از ساحل ادیشا پارک شده بود، به دست آمد.