اوکراین به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم می شود؟

در تازه ترین گزارش از وضع دولت و ارتش اوکراین، آسیا تایمز نوشت: هیچ تانکی از ناتو نمی تواند کی یف را نجات بدهد. رژیم زلنسکی حداکثر در شش ماه آینده پایان خواهد یافت و غرب تنها می تواند برای نجات تن به قبول یک دولت کوچک در غرب اوکراین بدهد

پیک نت.