تشویق جوانان اوکراینی برای نرفتن به جبهه های جنگ
سایت ریانووستی

خبر گزاری ریا نووستی، به نقل از توییتر نوکتیس دراوون، نویسنده و سرباز قدیمی آمریکایی نوشت: «جوانان اوکراینی، باید به دلیل سیاست های مقامات کیف به سمت روسیه بروند. در هر حال شما علیه روسیه می‌جنگید و خواهید مرد، شما نمی‌خواهید در جنگ نیابتی راه‌ اندازی شده توسط ناتو و آمریکا شرکت کنید، جنگی که همانطور که می‌ دانید شکست خورده است، در هر صورت دولت خودتان، شما را زندانی یا اعدام می‌ کند. صادقانه بگویم، مردان اوکراینی جهت نجنگیدن بهتر است به سمت روسیه بروند».
قبلا دادستان کل اوکراین خواستار اعلام حداکثر بسیج شده بود. این احضار می تواند در هر مکانی که منع قانونی نداشته باشد و توسط نماینده مرکز کارگزینی و حمایت اجتماعی کشوری انجام شود. همچنین احضاریه می تواند توسط رئیس مؤسسه، سازمان یا مؤسسه محل خدمت سرباز وظیفه، رئیس اداره مسکن و سایر مقامات صادر شود.

در ماه نوامبر سال گذشته در اوکراین حکومت نظامی اعلام شد و متعاقب آن دادگاه های اوکراین شروع به صدور احکام برای فرار از بسیج کردند. این مجازات تا پنج سال حبس دارد

پیک نت.