در جنگ اوکراین در سقوط شهر باخموت اجساد لهستانی و اسرائیلی ها بدست آمد

در جبهه های جنگ اوکراین، پس از سقوط کامل اما بدون تبلیغات شهر مهم سولدار بدست روسیه که در آن تلفاتی بسیار سنگین را ارتش اوکراین متحمل شد، اکنون گزارش رسیده که شهر باخموت نیز سقوط کرده و ارتش روسیه آن را هم در اختیار گرفته است. پس از سقوط شهر باخموت شمار زیادی اجساد لهستانی ها و اسرائیلی ها در شهر پیدا شده است. روسیه اعلام کرد که اوکرائینی ها پیش از ترک باخموت اسناد برخی مزدوران خارجی را از جیب آنها در آورده و با خود برده اند تا هویت آنها آشکار نشود. با این همه از روی تلفن های همراه و مکالماتی که روی آنها وجود داشته معلوم شده که بسیاری از کشته شدگان مزدوران لهستانی و اسرائیلی بوده اند. اطلاعات تلفن های باقی مانده در صحنه جنگ نشان میدهد که آنها از لهستان و اسرائیل وارد اوکراین شده بودند

پیک نت.

ا