رومانی و لهستان پایگاه چنین تجاوزی شده اند

امریکا و ناتو آماده حمله

غافلگیرانه به مسکو می شوند؟

شمار نظامیان آمریکایی مستقر در کشور رومانی روز به روز در حال افزایش است و این کشور مانند لهستان به تخته پرش امریکا علیه روسیه در اوکراین تبدیل شده است.

در امریکا این حضور نظامی را از مردم آن کشور پنهان کرده و رسانه های امریکا نیز درباره آن چیزی نمی نویسند. پس از لهستان و رومانی، جمهوری چک و کشور بلغارستان به مراکز تمرکز نظامی امریکا علیه روسیه تبدیل شده است. این‌ تمرکز نظامی نشان می‌دهد که واشنگتن از پیروزی سریع در اوکراین یا حتی متوقف کردن ارتش روسیه توسط ناتو در این کشور ناامید شده و می‌خواهد یک دیوار دفاعی در بیرون از اوکراین تشکیل بدهد. نظر دیگر اینست که امریکا زیر پوشش ایجاد چنین دیواری، عملا خود را آماده حمله به قلب روسیه می کند. شاید با همین پیش بینی است که روز گذشته در مسکو یک رزمایش نظامی- دفاعی با هدف دفع حمله هوائی به مسکو انجام شد

پیک نت.