“جنبش مقتدر زنان افغانستان” به انتشار خبری به نقل از مقام‌های سازمان ملل متحد مبنی بر تعامل با طالبان، واکنش نشان داده است.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از هشت صبح، این جنبش روز سه‌شنبه، ۴ دلو، در نوار های دیداری از برخورد همکنشانه ای سازمان ملل با گروه طالبان انتقاد کرده است.

“جنبش مقتدر زنان افغانستان” گفته است: “بانوان معترض با انتقاد تند از سازمان ملل متحد می‌خواهند که به‌جای همدستی با یک گروه جنایت‌کار در کنار زنان افغانستانی بایستد و از حقوق‌ آنان دفاع کند”.
اعضای این جنبش در کارزار هماهنگ در شبکه‌های اجتماعی، شعار “گرایش سازمان ملل برای به رسمیت شناختن طالبان، همدستی با یک گروه جنایت‌کار است” را نشر کرده‌اند.
هرچند سازمان ملل متحد درباره همکنشی با گروه طالبان به‌گونه رسمی چیزی نگفته‌ است، اما پسین ها پس از سفر یک هیأت عالی‌رتبه این سازمان به کابل، گزارش‌هایی مبنی بر گرایش سازمان ملل برای همکنشی با طالبان نشر شده است.