امیرخان متقی «دوست» روسیه است

جنگ الیگارش ها در کاخ کرملین

ماشین جنگ اکرائین درحال سرد شدن است

سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین در دست الیگارش

الیگارش: گروهک سالاری یا اُلیگارشی «حکومت گروه کوچک»)

یعنی حکومت در دست یک گروه کوچک، فاسد ومنفور است.

نویسنده: فیاض بهرمان نجیمی، تحلیلگر مسائل منطقه و جهان،

ضمیر کابلوف به کابل سفر کرد و با ملا امیر خان متقی یکی از چهره ضعیف و بی تاثیرـ ولی نزدیک به روسیه ـ طالبان ملاقات کرد.

خانواده متقی انحصار نفت و گاز طالبان را در دست دارد

چند روز پیش از سفر ضمیر کابلوف، نیکولای پتروشف رییس شورای امنیت روسیه، طالبان را گروه تروریستی ساخته شده توسط آمریکا نامید.

ضمیر کابلوف: روسیه نمی خواهد طالبان منزوی شوند

او مخالفان طالبان را وابسته به آمریکا قلمداد کرده

یک دسته قدیمی از کارشناسان روسی در مسایل افغانستان که است فهم شان از کتاب های دوران شوروی فراتر نمی رود.

سفارت روسیه با پشتونتباران بازمانده از دوران شوروی درارتباط بوده

طالبان بخش همان پروژه می باشد.

تاریخچه روابط ضمیر کابلوف با طالبان از زمان گروگانگیری پیلوت های روسیه در کندهار دردور اول بود.

سخنان کابلوف مخالف و متضاد دیدگاه های پاتروشف است بلکه همچنان نشانه یی از چند دستگی در درون سیاست های داخلی و خارجی روسیه می باشد.

پاتروشف از جناح سخت گیر است که قدرت شان رو به افزایش است.

ایفگینی پریگوژین رییس شرکت خصوصی نظامی «واگنر» و دیگر رمضان قدیروف می توان دید

ژنرال سرگئی سوروویکین فرمانده پیشین عملیات ویژه روسیه در اوکراین هم به امید ناسیونالیست ها مبدل شده است.

کابلوف با سمبول آمریکایی “شلوار جینز” با ملا متقی ملاقات نمود.

چرا کابلوف به کابل سفر کرد و چه پیام را از کابل به اطرافیان پوتین مخابره نمود؟

از آغاز جنگ روسیه با اوکراین، حدود ۸ اولیگارش بخش انرژی به گونه مرموز درگذشتند

درحالی که هنوزمواضع آنها در کرملین خیلی قوی است؛

زیرا با وصف جنگ، گاز روسیه از طریق اوکراین به اروپای غرب انتقال می کرد و پایپ لاین نفتی آن تا اکنون بسته نشده و روسیه به اوکراین پول ترانزیت می پردازد.

بخش بزرگ تجارت مواد نفتی و انرژتیکی اوکراین به گونه مخفی در دست اولیگارش ها روس بوده است.

در عقب نشینی قوای روسیه از اطراف کیف و چرنیگف مولتی ملیاردر روس رومن ابراومویچ نقش مستقیم داشت.

اولیگارش های کرملین عامل بازدارنده عملیات نظامی علیه سیستم انرژی اوکراین بوده اند.

جنرال سوروویکین با حمله به زیرساخت های اوکراین منافع سرمایه داران روس در اطراف پوتین را ضربه زند.

ژنرال سوروویکین الگوی ناسیونالیست های روسیه است.

در روزی که قوای واگنر شهرک مهم سلُدار را تسخیر نمود و موفقیت را به نام خود ثبت کرد، پوتین به سرعت فرمانده جنگ را تغییر داد و والری گراسیموف ـ ژنرال وفادار به خویش را ـ دوباره در رأس قوا برگرداند.

فضای مغشوش به وجود آمد.

تغییر در رهبری جنگ به چه معنی بود؟

پیام روشن مصالحه جویانه به آمریکا و غرب داشت.

غرب نیز شروع به فرستادن زیگنال به روسیه نمود.

ویلیام برنر رییس سی آی ای سفر پنهانی به کیف نمود و در برگشت اعلان کرد که: موقعی خواهد رسید که کمک به اوکراین دشوار شود.

ایمانویل ماکرون به پوتین زیگنال ها می فرستد، که خیلی مدت زیاد شده با وی صحبت نکرده است.

گفت: روسیه یک کشور بزرگ است و نباید از مسایل امنیتی اروپا کنار گذاشته شود.

نخست وزیر آلمان اولاف شولتز:

هروقت شما تانک آبراهام به اکرائین دادند. ما هم تانک های لیوپارد ـ ساخت آلمان را به آلمان می دهیم.

آمریکا از فرستادن تانکهایش طفره رفت.

اینها نشانه های است از آغاز حرکت به سوی انجماد جنگ در اوکراین.

اگر ریتوریک یا تبلیغات رسانه دو سو را کنار بگذاریم، دنده گذاشتن کرملین در میان چرخ پیروزی نشانه یی از تغییر سیاست آن است.

تغییر سیاست کادری نظامی کرملین بار دیگر الیگارش انرژی متمایل به غرب را به حرکت در آورد

در نخستین اقدام ضمیر کابلوف را به کابل رفت

اعلان آمادگی روسیه برای اشتراک در ساخت و ساز پروژه تاپی به معنای ایجاد یک پروژه مشترک اقتصادی با آمریکا در منطقه است؛

چین حوزه شمال آمودریا را تصاحب نمود و از اوکراین تا جمهوری های آسیای میانه می کوشد روسیه و آمریکا را به سطوح مختلف به چالش بکشد.

الیگارش های روسیه برای پایان جنگ لحظه شماری می کنند تا از «برگشت» غربی ها به روسیه را جشن بگیرند.

وزارت خارجه روسیه بیشتر در خط منافع الیگارشی روس عمل می کند تا منافع مردم روسیه

چون دکتورین سیاست خارجی روسیه روشن نیست.

در وزارت خارجه روسیه روحیه ضد چینی خیلی بلند است، زیرا اکثریت دیپلومات های ۳۰ سال اخیر روسیه پسا شوروی به گونه مستقیم غربگرا بوده اند.

به همین خاطر وزارت خارجه روسیه هیچگونه برنامه مشخص همکاری با چین تا حال نداشته است.

کوتاه این که

اکنون گاز پروم دَم را غنیمت شمرد و خواست با فرستادن با عجله ضمیرکابلوف به کابل از یک دستآوردی به پوتین نوید دهد.

فروش گاز ارزان به پاکستان از سر گرفته شده

کابلوف این موضوع را میداند که آمریکایی ها در سیاست های خارجی شان هیچگاه در یک کشور بالای یک نیرو سرمایه گذاری نمی کنند.

نه تنها با نیرو های حاکم بلکه با مخالفان، جامعه مدنی و سایر اقشار اجتماعی رابطه برقرار می کنند

پراگندگی و رقابت در پشت دَرهای بسته مرکز قدرت سیاسی روسیه در جریان است و دور از امکان نیست که قربانی های زیادی بگیرد

گزارش نامه افانستان.