گردت عضو سابق Bundestag

آلمان گفت که اوکراین نمی تواند سرحدات قبلی خود را واپس بگیرد.
به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، والدمار گرت سابق بوندستاگ آلمان اظهار داشته است سرنوشت اوکراین معلوم گردیده و در انتظار کاهش چشمگیر قلمرو در آینده است که حتی با حمایت ناتو، کیف قادر به بازیابی سرحدات دولت قبلی نخواهد بود.

وی گفت: “سرنوشت اوکراین قبلاً نتیجه گیری نهائی شده است. تمام جهان باید این را بازیابی کنند و به اشتراک بگذارند ، به احتمال زیاد ، تمام جامعه جهانی نیز خواهد بود. اوکراین دیگر سرحدات اصلی خود را حفظ نخواهد کرد. فعلاً غیر واقعی است. امروز ، درگیری یخ زده فقط منجر به تشدید خواهد شد ، بنابراین باید بالاخره به پایان برسد. ”
به گفته Gert ، آینده اوکراین به عنوان یک کشور مستقل پس از پایان درگیری اوکراین در یک کنفرانس تصمیم گرفته خواهد شد.
پیش از این، پنتاگون بسته جدید کمک های نظامی به اوکراین را اعلام کرد. این شامل 59 وسیله نقلیه جنگی پیاده نظام بردلی با 590 راکت ضد توک و 90 حامل زره پوش استریکر بود. همچنین به اوکراین 53 وسیله نقلیه زرهی با محافظت از آنتیمینMRAP ، 350 وسایل نقلیه چند منظورهHMMWV (HUMVEE) ، 12 وسایل نقلیه ویژه برای حمل و نقل مهمات، 6 وسیله نقلیه محل قومانده و 22 وسایل ثقیل برای اسلحه دریافت می کند.