حماسه هائی که درجنگ سوریه نهفته استپیک نت!

پالمیرا شهری تاریخی در سوریه است که در سال ۱۹۸۰ به عنوان میراث جهانی توسط یونسکو به ثبت رسید. یونسکو این آثار را در سال ۲۰۱۳ به دلیل جنگ داخلی سوریه ، در فهرست آثار در معرض خطر قرار داد .

پالمیرا در سال ۲۰۱۵ توسط داعش تصرف شد. مدتی بعد این شهر توسط ارتش سوریه باز پس گرفته شد، اما نتوانست آن را حفظ کند و دوباره داعش این شهر را تصرف کرد و به ویرانی آن ادامه داد. سرانجام ارتش سوریه با نقش آفرینی نظامیان کمونیست سوریه و با حمایت روسیه و ایران، حزب‌الله لبنان و واحدهای جنگ های پارتیزانی حزب کمونیست سوریه این شهر را از داعش پس گرفتند.

فرماندهان کمونیست ارتش سوریه را می‌بینید که به نشانه پیروزی با پرچم سرخ در شهر پالمیرا عکس یادگاری گرفته اند.

۲مارس ۲۰۱۷، پالمیرا – سوریه