پس از دیدار و مذاکراه با رئیس سازمان سیا در ترکیه

سفر رئیس امنیت خارجی روسیه به تهران

همزمان با سخنان دبیرکل ناتو، که دراین شماره می خوانید، رییس امنیت خارجی روسیه که به ترکیه سفر کرده بود، پس از دیدار با رییس سازمان سیا امریکا راهی تهران شد. درباره این سفر و مذاکراتی که قطعا محرمانه باقی خواهد ماند، تنها می توان حدس زد که بخشی از آن مربوط به سوریه و بخش دیگری مربوط به تنش رو به افزایش میان جمهوری آذربایجان و ایران است. این احتمال که مسائل اوکراین در این سفر مطرح باشد بعید به نظر می رسد زیرا مسائل اوکراین عمدتا مربوط به ارتش و شورای امنیت ملی روسیه است

پیک نت.