سایت همایون - HOMAYUN.ORG

سایت مستقل وغیر وابسته به احزاب وگروه های سیاسی

Uncategorized

نشست وین، دامی برای احمد مسعود‎

حضور احمد مسعود در چنین نشستی و در جوار چنین اشخاصی، که بیش‌تر شان مشمول خانواده‌ی مافیا و دلالان سیاسی و اقتصادی کشور بوده اند، پسندیده نیست و پیامدی خوب ندارد

امیدواریم احمد مسعود از این دام تزویر پیروزمندانه به‌در شود و رهایی یابد. در آن‌جا کسانی گرد هم آمده اند که پیش از این در بستر تحولات سیاسی_نظامی کشور آزمون خود را داده اند. بیش‌تر آن‌ها در ۲۰ سال پسین در نظام‌هایی سهیم بودند که در رأس‌ آن‌ نظام‌ها کرزی و غنی قرار داشتند. ما ناکارآمدی این مهره‌ها را در آن زمان دیده ایم و تجربه کرده ایم.

آقای اسپنتا در حکومت کرزی وزیر خارجه و رییس شورای امنیت ملی بود و هیچ قاطعیتی سیاسی و کارنامه‌ی خوبی در آن دوره‌های کاری خود نداشت.
آقای نبیل در آن روزگار رییس امنیت ملی بود و هیچ‌گاه از جای‌گاه مهم آن ریاست در برابر طرح‌ها و برنامه‌ی نامیمون کرزی آشکارا مخالفت نکرد و رازهایی را تا کنون با خود نگه داشت که با افشای آن رازها هم می‌توانست برای خود آبرو کمایی کند هم کشور را از این وضعیت نجات دهد.
شکریه بارکزی در آن زمان وکیل مردم در مجلس نمایندگان بود، اما همواره از موضع قومیت در رسانه‌ها و نشست‌های پارلمانی سخن می‌گفت و هم‌سنگر طاقت، یون و اصولی شده بود. زلمی رسول نیز کارنامه‌ی خوبی در دور سیاسی روزگار ما ندارد.
به همین گونه فوزیه کوفی و دیگران.

حضور احمد مسعود در چنین نشستی و در جوار چنین اشخاصی، که بیش‌تر شان مشمول خانواده‌ی مافیا و دلالان سیاسی و اقتصادی کشور در سالیان پسین بوده اند و مهمل‌کار، مصلحت‌جو و آزموده‌شده اند، اصلا خوب و پسندیده نیست و پیامدی خوب ندارد. اهمیت و عزت احمد مسعود در سنگر مقاومت و ایستاده‌گی و استواری در برابر طالبان است. او باید زرنگ باشد و پالوده‌گی خود و مقاومتیان را نگه دارد. این نشست مانند نشست‌های بن و ترکیه دام تزویری دیگری‌است. راه حل بنیادی کشور نیز از این نشست‌ها نمی‌گذرد، بل از سنگرهای مقاومت می‌‌گذرد.

یک سال از مقاومت می‌گذرد و رفته‌رفته جبهه‌ی مقاومت به گونه‌ی بالفعل به حیث یک چالش بنیادی در فراروی طالبان و تمامیت‌خواهی و حاکمیت تک‌گروهی و تک قومی آنان جای‌گاه خود را تثبیت کرده است و همه چشم‌های امید به سوی سنگرداران نستوه این جبهه دوخته شده اند. هر طرح بدیلی به جای مقاومت، که در این نشست‌ها ریخته شود، ناکام و پیمودن تکرار راه ترکستان است. پایداری و استواری سنگرداران جبهه‌ی مقاومت در این یک سال هم تالبان، هم حامیان و هم تمامیت‌خواهان را نگران کرده است و اکنون در درون و بیرون لابی‌گران اندیشه‌ی تمامیت‌خواهی با توسل با هر ترفند و تزویری تلاش دارند تا جلو مقاومت را بگیرند و سران و تصمیم‌گیرنده‌گان این جبهه‌ را سرگرم و اغوا کنند.

دوراندیشی‌ها و تأمل‌های سیاسی حکم می‌کند که اگر مقاومت بیش‌تر از این ادامه پیدا کند، دیدگاه جهانیان و قدرت‌های منطقه به زودترین فرصت در باره‌ی کشور ما، جبهه‌ی مقاومت و طالبان تغییر خواهد کرد و در درازمدت از این جبهه حمایت خواهد شد. امیدواریم که احمد مسعود به جای سرگرم‌شدن در چنین نشست‌هایی به ویرایش منشور و اساس‌نامه‌ی مبارزاتی جبهه بپردازد و در آن منشور روایتِ مقاومت، آزادی و عدالت را پررنگ‌تر از روایت‌های کلیشه‌‌ای جهاد و… بسازد تا به این ترتیب به تقویت آماری سنگرداران و مقاومت‌گران بپردازد و هم‌سویان و هم‌فکران جبهه را بیش‌تر سازد.

باور بامیک

مطالب مرتبط

احمد جوان !!!
بدون در نظرداشت اعمال پدرش كه كي بود و چي كرد تاريخ و جهان در مورد او قضاوتش را كرده و خواهد كرد !!
اما !!
امروز من صحبت هايش را در وين شنيدم ، فهميدم او كاملا به پختگي سياسي و بلوغ فكري يك انسان جهانشمول رسيده
از او خوشم امد چون ذهنيت افراطي ، و تندروي و خلاف موازين ملي و بين المللي را در او نيافتم!!!
فقط او حق خود و مردمش را از راه مسالمت اميز خواهان أست
بدانيم طالب با هويت مجهول بر خانه و كاشانه اش حمله كرده و او حق مسلم خود ميداند تا از ده و پلوان و ناموس خود تا رسيدن به يك توافق كلي بجنگد !!! کاپی

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: