جبهه مقاومت ملی حدود 38 نیروی طالبان را با دادن پول آزاد کرد.
به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، صبغت‌الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌ای از آزادی اسیران جنگی خبرداده است.
آقای احمدی گفته است که با اسیران مطابق به دستورات اسلامی برخورد شده است.
ویدیویی که از سوی جبهه مقاومت ملی به نشر رسیده است، نشان می دهد که یکی از فرمانده هان جبهه (حسیب قوای مرکز)، به اسیران پول توضیح میکند.
سخنگوی جبهه مقاومت ملی افزود که جبهه، با رسیدگی به زخمی های اسیر گشته‌ی دشمن و پرداخت سفریه، زمینه‌ی برگشت این اسیران به آغوش خانواده هایشان را فراهم نمود.
او همچنان علاوه کرده است که روز گذشته، در دره‌ی آرزو سه میل پیکا، دو قبضه راکت (آر پی جی) و چهل ‌سه میل کلاشینکوف ط‌البان اشغال‌گر نیز به دست نیروهای قهرمان جبهه‌ی مقامت ملی افتاده است.