برنامه‌ی ۱۶۲-

با درگیری عملی ناقوس جنگ گرسنه‌گی جهان را می‌کُشد.
جنگ جنگِ مدیران سلاح فروشی است.
کشته شدنِ ظواهری را به ما چی؟
کشته شدنِ ظواهری مصرف درون آمریکایی.
بایدن دشمنِ مردمِ افغانستان.
من در عملیاتِ ژوره اشتراک داشتم.
ملاهای انگلیسی پاکستانی به ما دین می‌آموزانند.
تمام اتباع پشاور، خیبر پښتون‌خواه و‌ کویته‌ی پاکستان از زمانِ کرزی و غنی تا امروز گذرنامه‌های افغانستانی اخذ کرده اند و‌ این پروسه ادامه دارد.