میان صربستان و کوزوو

ناتو در تدارک گشودن یک جبهه جنگی دیگر در اروپا

صربستان همان یوگسلاوی سابق است که تکه هائی از آن را امریکا و ناتو طی بمباران هولناک یکصد روزه جدا کرده و نامشان را کشورهای مستقلی گذاشته اند که عضو ناتو هم شده اند. صربستان عضو ناتو نشده و سیاستی متفاوت با چند جمهوری جدا شده از یوگسلاوی سابق در برابر روسیه دارد، چنان که درجریان تحریم غرب علیه روسیه حاضر به همراهی با آن نشد و حتی حاضر شد گاز روسیه را با روبل بخرد. این سیاست و این نقش برای ناتو قابل تحمل نیست و طی هفته های گذشته، چند بار سعی کرده است میان صربستان و کوزوو یک جنگ قومی راه بیاندازد و خود پشت سر آن حرکت کند.

در روزهای گذشته حوادث مرزی میان صربستان و کوزوو می رفت تا به جنگ بیانجامد که فعلا فیتیله چنین جنگی را دو طرف پائین کشیده اند. رسانه‌های روسیه ناتو را که نیروهایش در مرز کوزوو و صربستان مستقر است، به تلاش برای ایجاد یک جنگ جدید و درگیر کردن مسکو و متحدانش متهم کرده اند

\پیک نت.