جهان تک قطبی به پایان خود رسیده است

✍️ روزنامه کانادایی”Le Devoir” در گزارشی نوشت، دیگر مفهومی به نام جهان تک قطبی وجود ندارد، آمریکا در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فناوری و علمی دیگر توان سبقت گرفتن از روسیه و چین را ندارد. چین و روسیه با نزدیکی بی سابقه با یکدیگر یک جبهه قوی علیه ایالات متحده آمریکا تشکیل داده اند. آمریکا به این درک رسیده که توان تقابل همزمان با هر دو ابر قدرت چین و روسیه را ندارد و مجبور است در برخی میدان ها، صحنه را به نفع بازیگران قوی تر ترک کند.

چین و روسیه با نظم حاکم کنونی در جهانی مخالفند و با تمام توان با آمریکا در همه زمینه ها مقابله می کنند. آنها با بدست آوردن هر موفقیت برای حمله بعدی به آمریکا جسور تر میشوند. آمریکا در سال های اخیر مواضع برتر خود را در خاورمیانه، آسیای مرکزی، جنوب شرق آسیا و همچنین در آفریقا از دست داده، اما در مقابل، حضور روز افزون روسیه و چین در مناطق یاده شده واقعیتی انکار ناپذیر

صدیقه وینگارتنر