برادر داوود سلطان‌زوی به جرم کلاه‌برداری در امریکا به شش سال حبس محکوم کرد

برادر شاروال پیشین کابل به اتهام کلاه‌برداری به شش سال زندان و سه سال حبس خانه‌گی محکوم شده است.
به گزارش اسپوتنیک به نقل از 8صبح، حکمت‌الله فوشنجی، رییس اداره تجارتی افغان-امریکا گفت که در جریان محاکمه، گزارش مفصلی از “کلاه‌برداری و فریب‌کاری” نعیم اسماعیل و برادرش مصطفا اسماعیل را در حضور قاضی ارایه کرده است.
نعیم اسماعیل حدود 10 میلیون دالر که با تکتانه‌اش مبلغ 16 میلیون دالر می‌شود، از بانک ملی افغان قرضدار است.
قاضی محکمه در کنار شش سال حبس، فیصله کرده است که تمام حسابات و عواید آینده نعیم اسماعیل، تحت نظارت دولت امریکا قرار گیرد و در صورت امکان پول قرضداران پرداخت شود.
فوشنجی می‌گوید: “از این‌که بلاخره یکی از سارقان بیت‌‌المال افغانستان توسط دولت امریکا مجازات شده است، خرسند هستم.