یک نقشه جاسوسی ناکام ماند

فرودگاه مخفی اوکراین

لوُ رفت و بمباران شد!

کانال خبری- تحلیلی “استاشکو” از مسکو گزارش داد که سازمان های جاسوسی غرب که در “کیف” پایتخت اوکراین مستقرند، طرح یک جنجال بزرگ را سازمان داده بودند که نا کام ماند.

آنها توانسته بودند با یک خلبان جنگنده های روس تماس برقرار کرده و مثلا او را بخرند تا هواپیمای روس را در یک فرودگاه محرمانه بنشاند و جنجال بزرگ آغاز شود. خلبان روس مسئله را به مسکو گزارش می کند و بدستور روس ها ارتباط را حفظ می کند و خط ارتباطی جاسوسی را هم مستقیما به مسکو وصل می کند. با این ارتباط روسیه از محل فرودگاه محرمانه ای که مشخصات آن را برای فرود به خلبان جنگنده روس دراختیار وی گذاشته بودند اطلاع یافته و آن را بمباران می کنند. هنوز معلوم نیست چه خساراتی به این فرودگاه وارد شده است. اوکرائینی ها به خلبان روس وعده گذرنامه فوری برای رفتن به غرب را داده بودند که احتمالا گذرنامه امریکا بود

پیک نت.