منابع محلی گفته اند که طالبان علیه مولوی مهدی جنگ را آغاز کرده اند.
به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، مختار وفایی خبرنگار روزنامه اندیپندنت، گزارش داده است که جنگ در بلخاب علیه مولوی مهدی آغاز شده است.
به گفته آقای وفایی، طالبان از چهار جهت، برای جنگ علیه فرمانده هزاره تبارشان نیرو بسیج کرده اند.
مهدی مجاهد پس از اینکه در بامیان با یک بخش از جنگجویان گروه طالبان درگیر شد، گروه طالبان او را از مقام ریاست استخبارات بامیان برکنار کرد و مهدی به کابل و پس از آن به بلخاب رفت و گفت که در امارت اسلامی عدالت برقرار نیست و باید گروه طالبان دانش آموختگان هزاره را در وزارت ها و چوکی های بلند بگمارند.
یادآوری می کنیم، که پس از به میان آمدن تنش میان مهدی مجاهد و گروه طالبان، طالبان چند بار به بلخاب هیات فرستادن تا مهدی مجاهد را به گونه ای از بلخاب بیرون و دستگیر کنند، اما تاکنون مهدی مجاهد فریب رهبران پشتون تبار گروه طالبان را نخورده و گفته است که او در بلخاب باقی می ماند. به همین منظور اکنون گروه طالبان میخواهند بر بلخاب یورش ببرد. بلخاب یکی از ولسوالی های سرپل است که در دوره مقاومت نخست نیز زیر اداره گروه طالبان نبود و طالبان نتوانستند این ولسوالی را تصرف کنند.

نیروهای مولوی مهدی با پرچم سه رنگ افغانستان علیه طالبان می‌جنگند

منابع محلی در بلخاب گفته اند که نیروهای مولوی مهدی علیه طالبان با پرچم سه رنگ افغانستان در جنگ هستند.
به گزارش سایت همایون بنقل ازاسپوتنیک، طالبان قبل از ظهر پنجشنبه، ۲ سرطان حمله نظامی بر ولسوالی بلخاب ولایت سرپل را آغاز کرده‌اند. منبابع گفته اند که طالبان حمله بر مواضع افراد وابسته به مولوی مهدی را از منطقه “قم کوتل” ولسوالی بلخاب آغاز کرده‌اند. درعین حال منابع در بلخاب افزوده اند که که نیروهای مولوی مهدی با برچم سه رنگ افغانستان علیه طالبان می‌جنگند. ازسوی هم داوود ناجی، فعال سیاسی افغانستان گفته است: ‏در دزدان دره نیروهای جبهه مردمی بلخاب طالبان را کمر بر زده و نیروهای طالبان را به دو نیم کرده اند، نصف شان به آب کلان گریخته اند و نصف دیگر با تجهیزات شان در دام مردم افتاده اند.
تاهنوز درباره اینکه درگیری‌ها تلفات داشته یا خیر، جزئیاتی در دست نیست

پیام بی نهایت مهم مولوی مهدی مجاهد از بلخاب | تلفا.ت سنگین طا.لبا.ن در جن‍ گ رو در رو با مولوی مهدی