ملک ستیزملک ستیز:
حالا فرصت امتحان است!
به یاد دارم روزی جدال میان وزیر مالیه با مافیای پارلمانی در نشست عمومی مجلس نمایندگان بالا گرفت. برخی از نمایندگان مجلس با مباهات از دارایی‌های خود سخن می‌گفتند و به وزیر طعنه تحویل می‌دادند. یکی می‌گفت من ۳۵۰ ملیون دالر دارم، تو کم گفته‌ای. دیگری می‌گفت خرچ دسترخوان من ماه ۳۵۰ هزار دالر است، تو با ما خود را نزن. دیگری می‌گفت من با فلان کمپنی قراردادهای ملیون‌دالری کردم. آقایی می‌گفت من صد موتر ضد مرمی دارم تو چه‌کاره‌ای که از من در مجلس نام می‌بری؟ دیگری می‌گفت در تعداد بوتل‌های مشروبات را که از مسکو آورده، مبالغه شده است. و از این گپ‌های به دور از اخلاق سیاسی و انسانی فراوان گفته شد.
حالا فقط ۲۰ ملیون دالر که درصد بسیار پایین «آن مباهات» این عالی‌جنابان را می‌سازد، زندگی مرگ‌بار هم‌میهنان ما را در خوست و پکتیا نجات می‌دهد. یا اگر این عالی‌جنابان پول دریشی‌ها، ساعت‌های دستی و موتر های ده ها هزاران دالری خود را خرج انسانیت کنند، چه تغییری در زندگی شان خواهد آمد. یا اگر کرایه یک‌ماه ساختمان‌های تجارتی خود را در دبی و ترکیه به هم‌نوع شان اختصاص دهند هیچ چیزی در زندگی آنان دگرگون نمی‌شود.
حالا فرصت امتحان است. اما می‌دانیم که چنین نمی‌شود. این‌جاست که هر انسان مکلف است تا در مورد اینان تصمیم بگیرد و همه‌ی آنان را در لیست سیاه بغاوت، سنگ‌دلی و وحشت خویش شامل سازد و هیچ‌گاهی به آنان اعتماد نکند.