بدنبال جلوگیری جمهوری لیتوانی از عبور کالا از این جمهور به سوی “کالینگراد” در مرز روسیه و لهستان و لیتوانی، سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد:

اقدام لیتوانی، یک اقدام خصمانه است که می‌تواند عواقب بسیار جدی برای این کشور در پی داشه باشد.

مقامات لیتوانی باید این مسئله مهم را درک کنند که وقتی روسیه سخنی در رابطه با طرف مقابل به زبان آورده و رفتار آنها را آشکارا خصمانه توصیف می‌کند، دیگر زمانی برای صحبت و یافتن فرمول‌هایی که بتواند شرایط را کنار گذاشته و وانمود کرد که مشکلی وجود ندارد، نیست. مقامات لیتوانی پای خود را”فراتر از محدوده رفتارهای مغایر با قوانین بین المللی” گذاشته و “به شدت خصمانه” رفتار کرده‌اند.

جمهوری لیتوانی زیر چهار میلیون جمعیت دارد. لیتوانی، لتونی و استونی سه جمهوری پری بالتیک هستند و اخیرا در پارلمان روسیه طرحی ارائه شده مبنی بر این که اگر این سه جمهوری از قراردادی که بموجب آن روسیه آنها را بعنوان جمهوری مستقل به رسمیت شناخته عدول کنند، این قرار داد لغو خواهد شد که معنای آن جز این نیست که ارتش روسیه آنها را بار دیگر ضمیمه خاک روسیه خواهد کرد

پيک نت.