قانون جدید هند خشم مردم این کشور را برانگیخت

برخی از شهروندان هند قطار را به دلیل قانون جدید این کشور آتش زدند.
به گزارش سایت همایون بنقل از اسپوتنیک، پولیس هند با نشر خبری اعلام کرده است که پس از اعلام قانون جدید مبنی بر افزایش مدت زمان خدمت در ارتش این کشور، شمار زیادی از مردم قطار مسافربری را آتش زدند.
به گفته پولیس این کشور، شمار زیادی از مردم با قانون جدید هند موافقت نمیکنند و پس از آتش کشیدن قطار، راه را نیز بستند.
سیستم جدید هدفش این است که مردان و زنان بین 17.5 تا 21 سال به مدت چهار سال در ارتش بپیوندند و تنها 25 درصد از آن میتوانند بعد از آن خدمت کنند. پیش از این سربازان می توانستند تا 17 سال در ارتش باقی بمانند، که به آنها دستمزد و اقامت بالا را تضمین می کرد