حسن ادیب

از چندین روز به این‌سو، پس از فرمان تازه‌ی مسئولین امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نیروهای طالبان در خیابان‌ها حجاب زنان را نظارت و در مواردی آنان را تهدید می‌کنند.

تمنا که دیروز بازار رفته بود می‌گوید که طالبان در ساحه‌ی کوته‌سنگی به راننده‌ی تاکسی او علامت می‌دهند که بایستد. پس از توقف، طالبان تمنا را از تاکسی پایین می‌کنند و از او می‌پرسند که «چرا حجابت درست نیست؟ آیا حجاب‌کردن بد است؟»

تمنا می‌گوید که لباسش کوتاه نبوده است. دامن دراز پوشیده بوده و فقط برقع نپوشیده بوده. طالبان وقتی که او را از تاکسی پایین می‌کنند تأکید می‌کنند که از این به بعد حجاب کامل بپوشد.

در همان روز یکی دیگر از دخترانی که در وزارت امور زنان (وزارت امر به معروف و نهی از ‌منکر فعلی) برای امضای حاضری‌اش رفته بود می‌گوید که نیروهای طالبان تعدادی از دخترانی را که به نظر خودشان حجاب درست نپوشیده بودند، در ابتدا اجازه‌ی امضاکردن نداده بودند و دقایقی معطل نگه‌داشته بودند. به گفته‌ی او، نیروهای طالبان گفته بودند به آن‌عده خانم‌هایی که حجاب را رعایت نمی‌کنند، اجازه‌ی امضاکردن نمی‌دهند.

هم‌چنان در همان روز، فاطمه که از دانشگاه آمده بود، با دستور خیابانی طالبان مبنی بر رعایت حجاب مواجه شده بود. او می‌گوید که دامن درازِ سیاه داشته است و با لباس کوتاه نبوده است. فقط مقداری از موهایش معلوم می‌شده است. در ساحات پل سرخ، یکی از نیروهای طالبان به موتر تونسی که او داخلش بوده نزدیک می‌شود و به او می‌گوید که «همشیره موهایت معلوم می‌شود». او می‌گوید که اول با عجله چادرش را پایین‌تر کشیده است و بعد پرسیده است که درست شده است یا نه. مأمور طالب گفته است که آره درست شده است و از این به بعد باید همیشه همین‌طوری باشد.

این در حالی است که پس از فرمان جدید طالبان مبنی بر پوشانیدن صورت زنان، تعدادی از زنان دست به گردهمایی زدند. آنان گفتند که برقع حجاب‌شان نیست و این دستور، دخالت در حریم خصوصی زنان است. تعدادی از زنان هم گفتند که حجاب، بهانه‌ای برای در حاشیه‌راندن زنان است.

چندی پیش طالبان دستور داده بودند که زنان باید حجاب کامل بپوشند. یعنی صورت‌شان نیز دیده نشوند. پس از آن، به تعدادی از خانم‌های معلم در ناحیه‌ی هفدهم شهر کابل دستور دادند تا طوری حجاب بپوشند که چشم‌های‌شان نیز دیده نشوند. بر اساس آن دستور، خانم‌های معلم باید عینک سیاه بپوشند.

این دستورها با انتقادات گسترده‌ی داخلی و بیرونی روبه‌رو شد. امریکا گفته است که در صورت اعمال این قید و بندها بر زنان، فشار بالای طالبان را افزایش خواهد داد.

در تازه‌ترین مورد، انس حقانی یکی از سران و مشاور وزارت داخله‌ی طالبان گفته است که نیروهای این گروه نباید تحت نام امر به معروف و نهی از منکر، مردم را از اسلام متنفر کنند.