مبلغان طالبان در ولایت‌های جنوبی به ویژه خوست برای جذب جوانان پشتون و فرستادن آن‌ها به جنگ پنجشیر، اندراب، تخار و بدخشان در ولسوالی‌ها و روستاها تلاش دارند
منابع می‌گویند: طالبان در بدل این کار مبلغ هنگفت به این جوانان وعده کرده و همچنان آن‌ها به لحاظ ذهنی آماده جنگ علیه اقوام غیر پشتون می‌سازند.
به گفته منابع تا اکنون صدها جوان بیکار دراین روند جذب شده و ازطریق کاسترها به کابل منتقل و ازآنجا به ولایت‌های شمالی تقسیمات می‌شوند.
دو روز پیش، به ده‌ها جوان قبایلی به ولسوالی شیوه بدخشان رسیده و در بخش‌های این ولسوالی جابجا شدند. صبح امروز دوشنبه ۱۹ ثور نیز، صدها جوان پشتون تبار از جنوب کشور وارد تخار شده و به ولسوالی ورسج و فرخار فرستاده شدند.
منابع میگویند: طالبان از چند روز به این سو، در انتقام به شکست های‌شان در ولسوالی دره پنجشیر، ولسوالی ورسج تخار، ولسوالی‌های اندراب و خوست دربغلان، مردم ملکی را گروگان گرفته و برخی آنان را تیرباران کردند.
منابع می‌گویند: طالبان هفت تن را در ولایت پنجشیر تیرباران کرده ویک چوپان در تخاررا به قتل رساندند. به گفته منابع این گروه، به ده‌ها باشنده ولسوالی ورسج را نیز گروگان گرفته و برخی کشاورزان دراین ولسوالی را نیز بازداشت و شکنجه کردند.
شهزاد اکبر رییس پیشین کمسیون حقوق بشر این کار طالبان را نسل کشی عنوان کرده است. اما دفتر یونما درکابل وسایر نهادهای حقوق بشری دربرابر این جنایت طالبان مهر سکوت برلب نهادند چیزی که انتقاد جدی مردم را ازاین نهادها به همراه شده است.
کارشناسان می‌گویند: طالبان با اعزام جوانان پشتون به جنگ اقوام غیر پشتون درشمال، عملا آتش جنگ قومی را درکشور شعله‌ور ساخته‌اند جنگ که اگر جلوی آن گرفته نشود افغانستان را بیشتر ازین نابود خواهد کرد.
کاویان