– ۲۰ ثور
به گزارش سایت همایون بنقل از کاویان پرس انتقام جوی طالبان از درشمال به ویژه در ولسؤالی‌های اندراب، ورسج تخار و دره‌ای پنجشیر ادامه دارد.
طالبان بامداد امروز سه شنبه ۲۰ ثور پنج جوان اندرابی را از خانه های‌شان بیرون و تیرباران کردند. این اقدام درحالی صورت گرفت که شب گذشته نیرو‌های مقاومت یک موتر طالبان را هدف قرار داده که از اثر آن سه طالب جان باخته و دو تن دیگر زخمی شدند.
منابع محلی می‌گوید طالبان در انتقام افراد‌شان به خانه‌های مردم یورش برده و افراد ملکی را تیرباران کردند. این افراد در روستایی ده میران و قلعه اولنگ از مربوطات ولسؤالی ده صلاح صورت گرفته است.
درهمین حال گزارش‌ها از ولسؤالی ورسج تخار می‌رسانند که طالبان شماری زیادی نیرو که عمدتاً پشتون‌های قبایل‌اند در این ولسؤالی جابجا کرده و این نیرو‌ها امروز پنج تاجیک تخاری را در روستای ایمند تیرباران کردند. منابع به کاویان می‌گویند: ولسؤالی ورسج حالت نظامی به خود گرفته و طالبان در هرکوچه و خیابان ذره دار‌های نظامی‌شان را مستقر کرده و نیز چرخبال‌های این گروه برخی روستا‌ها را امروز بمبارد‌مان کرده است
به گفته منابع، پشتون‌های قبایل بدون هیچ باکی به خانه‌های مردم تجاوز کرده و هرنوع جنایت از دست‌شان بربیاید انجام می‌دهند. یک باشنده محل به کاویان گفت: طالبان درجریان سه روز به ده‌ها باشنده این ولسؤالی را به‌اتهام همکاری با جبهه مقاومت گروه‌گان گرفته و یک چوپان را تیرباران کردند.
این درحالیست که دو روز پیش این گروه هفت باشنده ولسؤالی دره‌ای پنجشیر را نیز بازداشت و سپس تیرباران کردند.
اتحادیه اروپا ازکشتارمردم بیگناه ازسوی طالبان ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف آن شده است. اما سازمان ملل متحد و سایر سازمان حقوق بشری نظارگر وضعیت‌اند و هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند.