منابع محلی از هجوم نیروهای نظامی پاکستان به خاک افغانستان، واقع در خط مرزی دیورند در ولایت خوست خبر داده‌اند. حبیب خان، روزنامه‌نگار می‌گوید نظامیان پاکستانی پایگاه‌های «نیروی محفاظت از ولایت خوست» را که در ولسوالی گورباز این ولایت موقعیت داشت، اشغال کرده‌اند.
این خبرنگار همچنین گزارش داده است که نیروهای نظامی پاکستان مناطقی را در ولسوالی زازی‌میدان ولایت خوست که پیش از این توسط جنبش قیام ملی کنترول می‌شد، اشغال کرده‌اند.افغانستان انترنشنل

عنوان اصلی مربوط سایت همایون است..