قصاب کابل به طالبان درس افغانیت، اسلامیت و سیاست می دهد
قصاب خون خوار کابل اولین کسی بود که به امارت طالبان بیعت کرد، و تلاش کرد از طریق پشتونولی، اسلام گرایی و توصیه های منافقانه در دل طالبان مغرور و پیروزمند جای پیدا کند.
ولی بیش از سه ماه میگذرد طالبان او را تحویل نگرفتند. قصاب بی حیا و منفور تلاش کرد که از طریق آی اس آی، ارباب مشترک طالبان و خودش در امارت طالبان یک جای پیدا کند، ولی طالبان حتا به حرف های ارباب پاکستانی خود هم گوش نکردند و قدیمی ترین جاسوس و دست پرورده جهادی پاکستان را نادیده گرفتند.
ملا هیبت الله رهبر ناپدید شده طالبان با انتشار صوتی چند سال پیش وعده تصفیه حساب با قصاب منحوس و بدنام را داده بود، ولی به نظر می رسد او دیگر زنده نیست.
قصاب کابل پس از سفر پنهانی اخیر خود به پاکستان با جسارت و اعتماد به نفس بیشتر وارد کابل شده و دست به لکچر ها و درس ها سیاسی و مذهبی می زند. قصاب منافق می بیند که طالبان توانایی اداره کشور را ندارند و میان آنان اختلافات شدید قندهاری گرایی و شبکه حقانی ها جریان دارد. او در تلاش است که از طریق شبکه حقانی که سابقه جهادی دارند و نه طالبی و قدرت اصلی طالبان در دست اینها است و غرب بخاطر حضور همین گروه دولت طالبان را برسمیت نمی شناسند، خود را مطرح بسازد.
اخیرا او با کنایه ها و تعنه ها به طالبان درس افغانیت، اسلامیت و سیاست داده و طالبان را در ساختن دولت اسلامی ناکام خواند. او گفت طالبان نه از اسلام فهم دارند و نه از تاریخ و نه از سیاست چیزی می دانند.
قصاب بی حیا با تعنه به طالبان گفت که شرم آور است که مسلمانان از کفار، دشمنان اسلام با تضرع و مظلوم نمایی شناسایی بین المللی و پول گدایی کنند. قصاب با قطار کردن به آیه های دروغین سیاست تضرع طالبان به کفار را محکوم و حرام توصیف کرد.
قصاب کابل برای طالبان پیشنهاد کرد که با وحدت مجاهدین یعنی خودش و طالبان می توانند یک نظام اسلامی نیرومند و غیر محتاج به پول غرب بسازند. او گفت با پول کفار چرخاندن ماشین اسلامی حرام و ناجایز است.
واقعیت اینست که همین قصاب کابل بود که با پول های سرشار کفار ماشین خونین جهاد و ویرانگری خود را در جهاد ضد شوروی چرخاند. اگر حمایت کفار نبود قصاب کابل تا حال زنده نبود. قصاب بی حیای کابل فراموش کرده، که دختران خود را نزد سفرای امریکا و انگلیس چند سال پیش در کابل فرستاد تا او را غرب از لست سیاه تروریزم جهانی بیرون کنند. او با پول و حمایت غرب با هلیکوپتر پاکستانی به لغمان دیسانت شد و سپس وارد کاخ مجلل دارلامان کابل ساخته شد.
چرا طالبان قصاب کابل را تحویل نمی گیرند؟
قصاب کابل را طالبان بحیث شخص منحوس می شناسند و حتا او را در دایره پشتونولی هم تحویل نمی گیرند. در گذشته او چندین بار به ملا عمر و داعش بیعت کرد، ولی آنها او را نپذیرفتند.
حوادث نیم سده اخیر نشان داده هر کی با قصاب منحوس اتحاد کرده و یا اعتماد کرده و یا در عقب او نماز خوانده تباه شده است.
چند سال قبل بی بی سی فارسی از بنده در مورد توافقنامه قصاب کابل با اشرف غنی پرسیدند، چنین جواب دادم:” قصاب کابل یک موجود منحوس است هر کی با او همدست شود، تباه میشود. به باور من اشرف غنی هم سرنوشت بهتر از دیگران نخواهد داشت.”
حوادث نشان داد که سایه شوم قصاب خون آشام سر غنی را هم خورد. حضور قصاب در کابل و توصیه و لکچر های منافقانه او روزی سر طالبان را هم خواهد خورد

هاورن امیر زاده!