طبق گزارش به دست آمده شخصی به اسم  سید محمد از  ولسوالی خان آباد ولایت کندز یکی از فرماندهان قوی مفرزه امنیت ملی یا خیزش مردمی در کندز بود. طالبان برای کشتن وی تلاش های زیادی را انجام دادهد ولی به هدف خود نرسیدند.

بعد از ناکامی طالبان برای ترور سید محمد، با توسل به افراد ارتباطی خویش در شورای امنیت زمینه برچیدن بساط سید محمد را فراهم کردند.  شورای امنیت به بهانه بررسی و پرس و پال درمسایل کاری، سید محمد را به کابل احضار کردند. بعد از ورود سید محمد به کابل، توسط شبکه مرتبط با شورای امنیت اخیراً حین رفتن رفتن به خانه اش، در سرکوتل خیرخانه ترور گردید. بدین ترتیب، طالبان درخان آباد از شر یک دشمن سرسخت و قوی برستند

گزارش نامه افغانستان.