پیام های عیدی (….ادامه )

السلام علیکم برادران و خواهران گرامی! عیدی قربان عید یاد آور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابر خداوند متعال است. عید قربان ، عید فداکاری، ایثار، قربانی ، اخلاص و عشق است. عید سعید قربان مبارک !
برادر ارادتمند تان دوکتور فیض الله ایماق تورنتو – کانادا

عید قربان مبارک !
نشانم ده صراط روشنم را
خودم را، باورم را، بودنم را
خداوندا من از نسل خلیلم
به قربانگاه می آرم «منم» را

قربان، عید سر سپردگی و بندگی مبارک

عید

عید است ولی کینه ز دلها نه تکاندیم

گردی نشد از چهره‌ی زردی نفشاندیم

هرجا خبر از نام و یا خوف کروناست

ما نیز ازین ترس که در خانه بماندیم

افسوس درین عید ز فرزند و نواسه

یک بوسه‌ ز رخسار یکی هم نستاندیم

صد قافله رفتند و به منزل برسیدند

ای وای خر خویش ز جو ما نجهاندیم

عید آمد و هم رفت ولی با غم و اندوه

یک بار ز میهن خبر خوب نخواندیم

یک عمر شد ای خسته کبوتر تو غمینی

در خانه بماندی و ترا ما نپراندیم
محمد اسحاق ثناونکوور – کانادا۳۱ جولای ۲۰۲۰

!