چرا وزارت دفاع نمی گوید که این شخص درخانه چه کسی در قره باغ زنده گی می کرد؟

 وزارت دفاع ملی اعلام کرد که طراح «حملات تروریسی» طالبان برای ولسوالی قره‌باغ کابل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده استمعاون سخنگوی وزارت دفاع ملی،دوشنبه،30 سرطان، گفته است که این عضو بلند پایه طالبان شب گذشته از مربوطات ولسوالی قره ‌باغ بازداشت شده است.نام عضو گروه طالبان را به نام «بریالی» یاد کرده است.معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی گفته است که بریالی مسوول «حملات تروریستی و تخریبی» طالبان برای ولسوالی قرباغ بوده است.که نیروهای فرقه «۱۱۱» کابل بریالی را از روستای باغ‌علم بازداشت کرده است.طبق معلومات او، بریالی برادر جمیل ولسوال نام‌ نهاد طالبان برای ولسوالی قره‌باغ بوده است

گزارش نامه افغانستان.