تیغ سبوتاژ بر گردن مذاکرات بین الافغانی

هدف سوم چی کسی خواهد بود؟

مولوی عزیز مفلح از پریان پنجشیر، نامش اصلی اش عزیزالله ولد شاه بیگ. ترور وی نشان داد که «مذاکرات بین الافغانی» یک شوخی خونین است. شماره تلفن مساجد و شماره های تماس ملا ها همه در ارگ موجود است. سامانۀ فنی، به طور شباروزی مکالمات ملا ها را شنود کرده و منظم دراختیار امنیت ملی و شورای امنیت ملی قرار می دهد. مولوی عزیز مفلح، کتله وسیعی از مردم را با خود داشت و از سال ها بدین طرف زیر نظر امنیت قرار داشت و مدتی سفارت عربستان و ارگ به ظن آن که مولوی مفلح با حلقات ایران در ارتباط قرار دارد، در بارۀ او اطلاعات جمع آوری می کردند.

مفلح مانند مولوی ایاز نیازی مردی زبان دار، حلیم، ضد طالب و بی باک و نافذ علیه امریکا و برنامه های ارگ صحبت می کرد. اطلاعاتی در دست است که تا دو ماه آینده قرار است یک دولت انتقالی به جای دولت کنونی اشرف غنی تشکیل گردد. برنامه حذف روحانیون پارسی زبان و دارای قدرت کلامی و استدلالی اثر گذار، ادامه خواهد یافت تا در برابر ملا های امارت اسلامی، هیچ فردی از نگاه فهم دینی و گفتمان نظام اسلامی قرار نداشته باشد.

تحلیل دیگری هم وجود دارد که ممکن است ماجرا معکوس باشد و ایرانی ها و دیگرکشورهای رقیب امریکا، زمان حساسی را برای سبوتاژ مذاکرات قریب الوقوع بین الافغانی انتخاب کرده و با حذف عملیاتی مولوی عزیز، سه هدف را زده اند. نخست پیام ویژه ای را به آدرس های مورد نظر مخابره کرده اند؛ درثانی، انگشت شک عمومی اتومات به سوی امریکا، عربستان و امریکا نشانه می رود. ثالثاً جنبش مسلحانه پسا طالبان، باید تحت رهبری تاجیک ها شعله ور شود. بازی پیچیده تر می شود؛ اما از نظم محاسباتی کامل بهره مند است. به همین سبب این سوال واجب در ذهن مردم نقش می افتد: هدف سوم چه کسی خواهد بود؟

گزارش نامه افغانستان