« استاد صباح »{ قسمت دوم }

قامت بلند مردانگي

پيام ميهني ام را

به نام پرشکوهي آزادي

به قامت بلند مردانگي

که ازجلال وشکوهمندي اش

بشارت زندگي وشگفتن جوانه ها ميرسد

هزاران درود گرم خويشرا

به نام جاودانه اسطوره وطن

که يادگارنيم قرن مبارزه است

برروي شانه مردي ومردانگي

وميراث بجا مانده ازشجاعت است ميرسانم .

مارشال دوستم یگانه رهبربزرگ ملي است که ازپشتوانه‌های قوي مردمی برخوردار است. او همواره به مردمش تکیه کرده است و دردشوارترین لحظات درکنار مردم وطن بوده است.
سرمایه‌ی واقعی مارشال دوستم سرمایه‌ی مردمی‌ است نه آرگاه و بارگاه و قصرهای فراوان و پول‌های بانکی.

مارشال بزرگ همواره درتلاش بوده است که برای مردمش بورسیه‌ های بیرونی برای تحصیل دست‌ وپا کند تا به این ترتیب در آینده کادرهای جوان را تربیت کرده وارد میدان کاروسیاست کند.
ازویژگی‌های مهم شخصیتی اوصداقت وپایمردی اش درمیدان کارزار است.

بودنش درکشورنمایانگر یک دگرگونی درسیاست ملی پنداشته مي شود.

دوستم همواره ازاستقلال ملي ؛ تماميت ارضي وسربلندي مردم وطن سخن زده وگام هاي بلندي عملي درين راستا برداشته است واين چهره ملي درکرداروعملش دوستي ؛ برادري ؛ خون شريکي ؛ همزيستي وهمياري را به نمايش گذاشته است .

مارشال دوستم همه داروندار؛ جواني وشادابي ؛عيش وعشرت وخوشي وسعادتش را فداي منافع ملي ونثارمردم وطن نموده وازين کارنه تنها پشيمان نيست بلکه افتخارهم مي نمايد.

فرق میان دوستم ودیگران این است که اوهمواره خواهان تأمین عدالت اجتماعی درکشور بوده واست دوستم هیچ گاه درتولید و قاچاق مواد مخدر دست نداشته وپیوسته با قاطعیت تمام برضد فساد اداری مبارزه کرده است،

دوستم درترور شخصیت ها دست نداشته ومافیایی عمل نکرده است،

دوستم به غضب زمین های دولتی دست نزده است. اصل و اساس مبارزات دوستم آزادی و تامین عدالت و بیداری جوانان در کشور بی نظیر بوده است.

مارشالي « دوستم» ازکدام کج انديشي هاعبورکرد؟:

درانتخابات سال۲۰۱۴ غني مانند نادرغدارسوگند خورده بود که بعدازتحليف رياست جمهوري بي درنگ به رهبرجنبش رتبه مارشالي را منظورمي کند. طرفداران جنرال دوستم امید داشتند که او دراین مرحله به رتبه مارشالی برسد؛ نه تنها چنین نشد بلکه با گذشت یک سال روابط‌ش با غنی براي توطئه کوشيد ورفته رفته کار را به جایی کشاند که صلاحيتهاي دوستم را نيز سلب نمود حزب جنبش ارگ رامتهم به قوم‌گرایی کرد وگفتند اطرافیان غنی در تلاش منزوی کردن‌ دوستم وجنبش هستند. تا لحظه ي توافق نهايي ارگ تمام تلاشش را کرد تا مانع ذکرشدن شرط مارشال‌ شدن « دوستم » در توافقنامه شود. ارگ در روزهای اخیرازسفارتخانه‌های خارجی ازجمله سفارت آمریکا خواسته بود درباره مارشال‌ شدن « دوستم » واکنش نشان بدهند وبگويد که دوستم مارشال نشود وهمچنان سفارتخانه هاي کشورهاي اروپايي ، اما هیچ سفارت‌خانه به این خواست ارگ پاسخی مثبت نداده بود.

سفارتخانه هاي خارجي دربرابرتلاشهاي جنونگرايانه تيم ارگ نه تنها پاسخ ندادند بلکه مي خنديدند.

چرا خارجي ها مي خنديد : ازپستي ؛ پلشتي ؛ بيماري ؛ برتري طلبي ؛ فاشيستي ؛ خودخواهي وخودبيني سران ارگ .

دريک مورد سفارت آمریکا به غني گفته بود این موضوع را باید خودتان حل و فصل کنید.

اکنون حزب جنبش ازتقسيم قدرت در کنار رتبه مارشالی خواهان معرفی چهار وزیر برای وزارت خانه‌های تحصیلات عالی، مهاجرین وعودت‌کنندگان، تجارت، و زراعت و معرفی چهار والی برای ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل و تخارشده‌اند. اما هنوزتوافق عبدالله در این مورد صورت نگرفته است.اما ازمارشال دوستم نقل شده که در مورد چهار وزارت انعطاف وجود خواهد داشت اما چهار ولایت یاد شده خط سرخخواهد بود.

موشه نموشه ؟:

ما از روزهای نخست می گفتیم موشه ، این قبیله گرا های مزدوربودند که می گفتند نموشه، امروز محروم ترین مردم وطن، مارشالی فرزند برومندش را تجلیل می کنند و شادی و پایکوبی دارند. در وطن قبیله سالار ، زورگو، سلطه طلب ، حاکمیت قبیله گرایی ، خود خواهی ، خود بزرگ بینی و قوم گرایی کاربزرگیست که از خانه های گیلی ، ازنورچراغ نفتی ، از بین مردم بی دفاع و بی سرنوشت ، آزاده مردی کمرش را می بندد و عزم می کند که این اوضاع و احوال را دگرگون وسنت های ارباب رعیتی را بشکند و همه برادرگونه و مساویانه زندگی کنند . این چهره صاف وساده با یک دنیا صداقت وشهامت به پیش می رود وتا نفر دوم مملکت با تمام توطئه و اتهام وبوتان که بروی روا داشته می شود ارتقا می کند و می رسد . امروز همین مردم ستمدیده و رنج کشیده می رقصند ومی خندند ، زیرا فرزند شان به بزرگترین افتخارات جهانی یعنی رتبه مارشالی نایل شده است. مارشال درهمه دنیا مارشال است .پس بیاید بگویم که اگر مردم بخواهد ، موشه برچه نموشه ؟؟؟.

مخالفين رتبه مارشالي « دوستم» چه گفتند وچه کردند؟ :

اگرازین مخالفین رتبه مارشالی آگاهی داشتید ، بگوید

۱چندی قبل عطامحمد نور ( امپراپف ) دریک محفل خصوصی گفته بود بخداوند قسم می خورم اگر دوستم مارشال شود وقدرت تقسیم گردد من به دوباره به کوه های مارمول می روم و جهاد گرمی شوم.
منتظریم چه زمانی خبر رفتن امپراپف از رسانه ها نشرخواهد شد.؟

۲امرالله صالح بارها غریده بود که مارشالی روی میدان نیست به هرکسی داده شود و همین امروزدرجلال آباد گفت، اگرحکومت شراکتی و۵۰ ۵۰ شد من دیگرمامورحکومت نیستم ، ما منتظراستعفای امرالله صالح هستیم.

۳همایون همایون به صدای بلند اعلام کرده بود که اگرداکترعبدالله وغنی احمدزی رتبه مارشالی را به دوستم تفویض کنند ومن با سروجان به طالبان می پیوندم .
دیده شود که همایون ازکدام جبهه طالبان سر بیرون می کند.

همچنان کمال ناصراصولی ازآناني است که به جز لروبرباقي چيزي را نمي شناسد واومتواترتاکید می نمود که مارشالی دوستم ( نه منم) ودرروزهای نزدیک می گفت اگر دوستم مارشال شد خودرا دارمی زنم وبه غنی بابا گفته ام که دوستم را مارشال نسازید . همچنان گفته است که غنی وامرخیل مرا فریب دادند .