تنظیم دستگاه های بایومتریک بگونه ای است که با یک تخصص ابتدایی در زمینه برنامه نویسی می توان در آنها نفوذ کرد و برنامه های آن را تغییر داد. روند کند انتقال دستگاه های بایومتریک، زمینه را برای دستبرد به محتوای این دستگاه‌ها فراهم می‌سازد

پرزیدنت روزولت، در کتاب هیچکس شهامت ندارد؛ نوشته است: در دنیای سیاست، هیچ چیزی تصادفا روی نمی‌دهد، اگر اتفاقی رخ داد، مطمئن باشید که طرح آن قبلا به همان صورت ریخته شده است.

به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان در حالیکه بیش از یکهفته از انتخابات ریاست جمهوری می گذرد، هنوز تعدادی از دستگاه های بایومتریک به کابل نرسیده است. در حالیکه باید تا پایان روز انتخابات نتیجه آرای ماخوذه اعلام می شد و فردا ان روز تمامی دستگاه های بایومتریک به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل می رسید.

در این میان، تعدادی از نامزدان ریاست جمهوری و برخی نهادهای ناظر اذعان دارند که روند کند انتقال دستگاه های بایومتریک به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل، زمینه را برای دستبرد به محتوای این دستگاه‌ها فراهم می‌سازد.
همچنان، نظارتی بر انتقال دستگاه ها به کابل وجود ندارد و حتی رییس و کمیشنرهای کمیسیون انتخابات از نحوه نگهداری و انتقال این دستگاه ها اطلاع درستی ندارند.

جالب اینجا است که کمپانی “درملو” که مسوولیت ساخت و امنیت نرم افزارهای بکار گرفته شده در کمیسیون انتخابات افغانستان را عهده دار است، سابقه درست و شفافی ندارد و در دو کشوری که تجربه این کار را داشته انتخابات روشن و دقیقی انجام نشده و ادعای تقلب پررنگ تر از برگزاری انتخابات بوده است.

برخی از ناظران انتخاباتی ادعا دارند که تنظیم دستگاه های بایومتریک بگونه ای است که با یک تخصص ابتدایی در زمینه برنامه نویسی می توان در آنها نفوذ کرد و برنامه های آن را تغییر داد.
درست است که باید فرد بایومتریک شده عکس و اثر انگشت داشته و برگه رای دهی را نیز پر کرده باشد، اما تغییر برگه ها به نفع یک نامزد مشخص، اطلاعات ثبت شده در دستگاه های بایومتریک را قابل تغییر می سازد.

از منظر دیگر، شرکتی که سیمکارت‌های این دستگاه‌ها را فراهم کرده‌است، می‌تواند زمان مشخص‌تری را از زمان استفاده دستگاه بدهد و این یکی از راهکارهای تقلب در زمان ثبت اطلاعات در دستگاه های بایومتریک می باشد که تاخیر در رسیدن دستگاه ها به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات در کابل، این گمان را قوت می بخشد.

موضوع دیگر، بیرون کردن اسامی تعدادی از ثبت نام شده ها که در روز رای دهی اسامی شان حذف شده بود، از لیست رای دهندگان بوده است. کمیسیون انتخابات در وقت تصحیحات حدود چهارصد هزار شناسنامه را از فهرست ثبت نام شده ها حذف کرده است. گفته می شود که کمیسیون انتخابات، پیش از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از ادارۀ احصاییه و معلومات خواسته بود تا برای شناسایی نام‌های جعلی رأی‌دهندگان در فهرست نام‌های رأی‌دهند‌گان، این فهرست‌ را بررسی کند. ادارۀ احصاییه و معلومات بعد از تحلیل این فهرست، نام‌های ۲۷هزار تن دیگر را که گفته می‌شود شناسنامه‌های شان در دفتر اساس شناسنامه‌های این مرکز ثبت نبوده از این فهرست بیرون کرد و سپس از کمیسیون انتخابات خواست تا در اینباره تصمیم بگیرد. کمیسیون انتخابات هم این تصمیم احصاییه را پذیرفت.
این کار کمیسیون انتخابات و ادارۀ احصاییه و معلومات، با واکنش‌های شماری از نامزان ریاست‌جمهوری و احزاب سیاسی روبرو شد. نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری گفتند که کمیسیون انتخابات با انجام این کار، استقلالیت اش را زیر پرسش برده و کسی با آنان در اینباره مشوره نکرده است.
گمان می رود که بیرون کشیدن بیش از چهارصد هزار رای دهنده از لیست رای دهی، آرای نامزدان دیگر را پایین بیاورد و باید بررسی شود که حذف بیش از چهارصد هزار رای دهنده از یک یا دو سه قوم مشخص نبوده باشد.

در همین حال، یک گزارش دیگر می رساند که با هماهنگی محمد آصف جلالزی رییس تهیه و تدارکات کمیسیون انتخابات و مدیریت حبیب الرحمان ننگ رییس دارلانشای کمیسیون انتخابات، تمامی صندوق های آرا قبل از اینکه به قسمت بررسی آرا برسد در یک هنگر دیگر باز شده و سپس به قسمت بررسی آرای وارده به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات ارسال می شود که این خود تخطی از وظایف و اصول بوده تقلب آشکار به حساب می آید.

جمله اول این نوشتار دوباره تکرار می کنم: در دنیای سیاست، هیچ چیزی تصادفا روی نمی‌دهد، اگر اتفاقی رخ داد، مطمئن باشید که طرح آن قبلا به همان صورت ریخته شده است.

کد (4)