وقتی پولیس کابل میخواست دو موتر شیشه سیاه دولتی را برای بازپرسی ایستاد کند متوجه شدند در داخل آن دختران فاحشه توسط موترهای دولتی مرتضوی به ارگ انتقال داده میشد.
پولیسی که نخواست نامش ذکر شود گفت که وقتی دو موتر شیشه سیاه دولتی را ایستاد کردیم دیدیم موترهای مرتضوی بود و میخواست دختران را برای کارهای غیراخلاقی به ارگ انتقال دهد، ما دختران را در یک اتاق حوزه بند کردیم و مانع شدیم ولی مرتضوی ما را اخطار داد و محافظین مرتضوی بالای ما سلاح کشیدند که بالاخره از ارگ بالای ما امر شد تا موترها و دختران را آزاد کنیم.
نیلوفر بدخش خراسانی
(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)