بنام خداوند جان و خرد

به آگهی دوستان، نزدیکان، رفیقان و فرهنگیان آشنا رسانده میشود که مجلس ترحیم (زنانه و مردانه) برادر بزرگوارم نصیرحمد نشاط یکی ازشاعران و طنز پردازان ماهر و بیباک کشور که پیش ازاین در دره پنجشیر بخاک سپرده شده بروز یکشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۹ از ساعت ۱۲ چاشت تا ۴ دیگر به آدرس زیر در شهر لندن گرفته میشود:

Palmers Green Mossque, 30

Oakthorpe Rd

Palmers Green, London N13 UK

Tel: +447453260514 

Sayfurrahman Neshat

خلیل وداد