قطر، سعودی و  پاکستان که حامیان گروه وحشی و بی فرهنگ طالبان اند، به خاطر حمایت شان از تروریزم، هیچ گاهی از جانب امریکا، صادقانه تحت فشار قرار نگرفته‌اند.و اگر امریکا بخواهد جنگ درافغانستان قطع شود، پوز حامیان تروریزم را به زمین مالیده و طی یکی دو هفته در سرتاسر افغانستان قتل و خونریزی پایان یافته و  صلح تامین میشود.اما تاکنون همه اخطارها برای طالبان تاکتیکی بوده و آمریکا اصلن نخواسته است تا ماشین جنگی طالبان را ساقط و  حامیان شان را گوشتابی دهد.
اظهارات تازه ی ترامپ هم‌چنان نباید جدی ارزیابی گردد.
ترامپ در هر وحله ای فکر و اندیشه ی خود را تغییر میدهد.
اگر قرار باشد آمریکا با استراتژی تازه تروریزم را در افغانستان نابود سازد، با فشار بر حامیان منطقوی تروریزم به این مامول می‌رسد.
از سوی دیگر با  راه اندازی دغدغه های تازه چنین به نظر می‌رسد که فقط کمی فشار موقتی بر گروهک خود ساخته ی طالبان وارد شود و بس
.

به گزارش راه مدنیت، 

به‌دنبال لغو گفتگوهای صلح با طالبان از سوی دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا، به گزارش منابعی از کاخ سفید، رییس‌جمهور ترامپ به ادارات امریکا هدایت داده که حملات بالای گروه طالبان در افغانستان تشدید یابد و به‌همین منظور قرار است ۵۰ جت جنگی جدید امریکا از خلیج به پایگاه بگرام و شنیدند انتقال شوند.
به گفته این منابع، طالبان نیز پس از این هدایت، از قطر ممنوع‌الخروج اعلان شده و اجازه بیرون رفتن سران گروه طالبان از قطر به اساس خواست امریکا تا مدت نامعلوم توسط دولت قطر سلب شده است.

این منابع می‌گویند در این هدایت همچنین آمده که پاکستان تحت فشار قرار گیرد تا از حمایت گروه طالبان دست بردارد یا منتظر تدابیر جدید امریکا باشد. به همین منظور، به لوی درستیز امریکا گفته شده تا آماد‌گی حمله بالای برخی از مناطق پاکستان را داشته باشد.

بااین حال، دونالد ترامپ رییس‌جمهوری امریکا، دیدار با رهبران گروه طالبان در کمپ دیوید را لغو و گفتگوهای صلح میان امریکا و سران گروه طالبان را متوقف کرده است.

کنگره امریکا طی چند روز گذشته با ابراز نگرانی، از زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه امریکا خواسته تا با حضور در جلسه علنی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در مورد توافق صلح این کشور با گروه طالبان جزییات ارایه کند.
زلمی‌خلیلزاد نیز از سوی وزارت امور خارجه امریکا به این کشور فراخوانده شده و او شب گذشته قطر را به مقصد امریکا ترک کرده است. آقای خلیلزاد قرار است نتیجه نه ماه جلسه خود را به آقای ترمپ گزارش بدهد.