از اینکه از اول تا اکنون آمریکایی ها تصمیم گیرنده همه امور در افغانستان بوده اند، جای هیچ شکی نیست، اما بسی تحقیر کننده است که خلیلزاد حتی در حد مطالعه دقیق تر متن پیش نویس موافقتنامه صلح به غنی و عبدالله اعتماد نکرده است

  به گزارش سایت همایون بنقل از شبکه اطلاع رسانی افغانستان پس از پایان دور نهم گفتگوهای “به اصطلاح” صلح میان طالبان و آمریکا، نماینده آمریکا در این گفتگوها زلمی خلیلزاد به کابل آمد تا رهبران حکومت وحدت ملی را در جریان بگذارد و به آنان بگوید که باید هرآنچه آمریکا تصمیم گرفته بپذیرند.

قبل از آنکه زلمی خلیلزاد به دیدار اشرف غنی برود، با عبدالله دیدار کرد و این موضوع سبب گردید تا شایعه ای نشر شود که اشرف غنی حاضر به دیدار با خلیلزاد نشده است، اما واقعیت قضیه این است که اشرف غنی جرات ندارد تا با تصامیم آمریکایی ها و خلیلزاد مخالفت کند و اگر چنین کاری شده باشد حتما با هماهنگی خلیلزاد و سازمان سیا بوده است تا یکبار دیگر به اشرف غنی اعتبار اجتماعی داده شود. ولی خلیلزاد پس از دیدار با عبدالله به ارگ رفت و با اشرف غنی دیدار کرد.

تا اینجا بخوبی تمام شد. اما پس از این دیدارها یکی از مشاوران ارشد غنی که از جانب آمریکایی ها به ارگ منصوب شده است، در صفحه توییترش نوشت که خلیلزاد پیش نویس موافقتنامه صلح را به اشرف غنی نشان داده اما نسخه ای از آن را به وی تسلیم نکرده است و فقط اشرف غنی اجازه داشته تا یکبار آن را مطالعه کند.
عین این خبر از سپیدار نیز رسانه ای شد که عبدالله با عجله خلیلزاد یکبار متن موافقتنامه صلح را خوانده است، بدون اینکه مواد آن را دقیق مطالعه کند، خلیلزاد متن را از وی گرفته است.

از اینکه از اول تا اکنون آمریکایی ها تصمیم گیرنده همه امور در افغانستان بوده اند و تمامی افراد رده بالای حکومتی را آنان عزل و نصب کرده اند، جای هیچ شکی نیست، اما بسی تحقیر کننده است که خلیلزاد حتی در حد مطالعه دقیق تر متن پیش نویس موافقتنامه صلح به غنی و عبدالله اعتماد نکرده است.

عبدالله وغنی علاوه بر اینکه مانند مامور رسمی سازمان سیا عمل کرده و تمامی دستورات آمریکایی ها را دقیق و بدون سوال اجرا کرده اند، بازهم خلیلزاد نشان داد علاوه بر اینکه از آنان در متن پیش نویس موافقتنامه صلح نظر نمی خواهد که اجازه مطالعه دقیق را هم به آنان نمی دهد و با این کار هم آنان را تحقیر کرد و هم به آنان فهماند که آمریکا به هیچکدام شان اعتماد ندارد…

در گذشته آمریکایی ها عملا نشان داده اند که تصمیم گیرنده اصلی آنان هستند و از مهره های جهادی و حزبی و طالب و غرب آمده و … صرفا در راستای منافع شان استفاده می کنند و دیگر هیچ اهمیتی به آنان قایل نیستند.
از کنفرانس بن که همه چیز را تحمیل کردند و به مخالفت و رای دیگران وقعی نگذاشتند تا حکومت سفارشی وحدت ملی که رای مردم و انتخابات را به سخره گرفتند و تا عملیات شبانه و ترجیح پاکستان بر همه تعهدات شان با افغانستان و….

دقیقا همانگونه که همه چیز و همه کس را تا اکنون بر مردم ما تحمیل کردند و قبولاندند، طالبان را نیز به راحتی می قبولانند و هیچ کس را یارای مقابله با آنان نیست مگر اینکه معجزه ای اتفاق بیفتد که آنهم ناممکن است.

با این اوصاف، بازی های غنی و عبدالله و کرزی و دیگران دیگر کهنه شده است، هرچند هنوز در میان بسیاری از رهبران معلول ذهنی و خودخواه و پول پرست و جاه طلب این کشور، جای جولان دارد و اینها در گذشته نیز ثابت کرده اند که کند ذهن هستند و بسیاری از واقعیت ها را نمی بینند و همواره فریب طرح های سازمان های استخباراتی را خورده اند و مردم را نیز گیج کرده اند.

اصل ماجرا این است که آمریکایی ها با این نیرنگ های سیاسی و نظامی، روان جامعه ما را پریشان ساخته اند و ما را سردرگم، تا تمامی این مملکت غارت شود و آمریکایی به اهداف اقتصادی و سیاسی شان در منطقه نیز برسند.

کد (4)