مامور قصر سفید به نام زلمی خلیلزاد، پس از روند آخر مذاکراتش با گروه نظامی افراطی مربوط استخبارات پاکستان اعلام داشت:گویا آمریکا در تلاش امضای یک موافقتنامه ی « با عزت و دایمی» با طالبان است.آقای خلیلزاد! با کدام معیار های اخلاقی، میتوان موافقت‌نامه ای را با یک گروه تروریستی به امضا رسانید که آن موافقت‌نامه با عزت و دایمی خوانده شود؟باید اذعان کرد که با امضای چنین موافقت‌نامه ای  سرنوشت مردمی افغانستان را به دست همسایه اش یعنی پاکستان تسلیم میکنید، نه اخلاقی است و نه با عرت. باید به خاطر داشته باشید که امضای چنین توافق‌نامه ای، در غیاب مردم افغانستان محکوم به شکست است. و این توافق‌نامه ی مضحک شما درج سیاه ترین  صفحات تار تاریخ دیپلوماسی جهان خواهد شد.مردم افغانستان پیروز می‌شود.ن.