نجیب‌الله دلاور، مشاور فضل الهادی مسلمیار رییس مجلس سنا که سه ماه پیش به اتهام پشتیبانی و نگهداری تروریستان زندانی شده بود، آزاد شد.

سخنگوی دادستانی گفت که بربنیاد بررسی‌های ریاست عمومی امنیت ملی که به دادستانی رسیده‌است، نجیب‌الله دلاور هیچگونه پیوندی با گروه های هراس‌افگن نداشته است و با ضمانت آزاد شده‌است.

رسولی در اینباره افزود: «اتهاماتی که قبلأ از سوی رسانه‌ها گفته می‌شد و در سوالات شما مطرح است؛ مثل داشتن رابطه با مخالفین و دشمنان، داشتن رابطه با کشورهای بعدی، قطعأ در جریان بررسی امنیت ملی، چیزی در این زمینه دریافت نشده. تنها اتهامی که نسبت به این شخص وارد دانسته شده، مسالۀ استفادۀ پلیت یک موتر در موتر دیگر است.»

سه ماه پیش، وزارت امور داخله اعلام کرد که نیروهای امنیتی نجیب‌الله دلاور را همراه با چند تن دیگر که مشمول شهروندان پاکستان نیز بودند، به اتهام جعل و تذویر اسناد وسایط، انتقال جنگ افزارهای غیرقانونی، داشتن رابطه با گروهای هراس‌افگن و نیز نگهداری هراس‌افگنان بازداشت کردند.
اما وزارت امور داخله می‌گوید که نیروهای امنیتی نجیب‌الله دلاور را پس از یک سال تحقیقات کشفی با سند بازداشت کرده بودند.

کد (9)